Riksstyrelsen

Styrelsen valdes med denna sammansättning vid 2018 års Riksstämma.

Patrik Åkesson, Stockholm, ordförande
Folke Höjmar, Stockholm, 1:e vice ordförande
Anna Palm, Höör, 2:a vice ordförande
Hans Lindström, Stockholm, sekreterare

Monica Eknert, Kista
Lennart Stockblad, Solna
Migelle Wikström, Uppsala
Leo Pierini, Nässjö
Ulrika Odsäter, Stockholm
Marie Louise Hänel Sandström, Göteborg
Erik Ottoson, Huddinge

Suppleanter
Monica Löfqvist, Saltsjö-Boo
Stefan Didrik, Vänersborg