Riksstyrelsen

Styrelsen valdes med denna sammansättning vid 2017 års Riksstämma.

Patrik Åkesson, Stockholm, ordförande
Folke Höjmar, Stockholm, 1:e vice ordförande
Anna Palm, Höör, 2:a vice ordförande
Hans Lindström, Stockholm, sekreterare

Monica Eknert, Kista
Lennart Stockblad, Solna
Migelle Wikström, Uppsala
Leo Pierini, Nässjö
Ingela Ferneborg, Göteborg
Mats Green, Jönköping
Erik Ottoson, Huddinge

Suppleanter
Monica Löfqvist, Saltsjö-Boo
Stefan Didrik, Vänersborg