Sven Wollter finner sig nödgad att uttala sig om monarkin m.a.a. de motioner som lagts i […]