Inför ceremonin färdades Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i hästanspänd kortege från Kungliga slottet till riksdagshuset där talman Andreas Norlén tog emot på trappan.

På Riksplan paraderade grenadjärer ur Livgardet och Arméns musikkår konserterade.

Inne i riksdagens kammare inleddes öppningsceremonin med att ledamöterna sjöng Kungssången. Talmannen hemställde därefter om att Kungen skulle öppna 2021/2022 års riksmöte.

Statsministern avgav därefter sin regeringsförklaring.

Under ceremonin framfördes musik av Tuva B Larsen och Philip Jalmelid samt medlemmar ur Kungl. Filharmonikerna.

Riksmötets öppnande avslutades med att de församlade sjöng nationalsången varefter Kungaparet, Kronprinsessparet, talmannen, statsministern, de vice talmännen, riksmarskalken och riksdagsdirektören tågade ut till tonerna av Grande Marche.

HM Konungens tal till ledamöterna

Herr talman, Ärade ledamöter.

Även om ni sitter mer utspridda än vanligt är jag glad att samtliga ledamöter återigen kan samlas här i riksdagens kammare. Vi är många som hoppas att dagens ceremoni ska vara ännu ett steg på vägen ut ur pandemin och mot en mer normal tillvaro.

Ärade ledamöter!

I år är det 400 år sedan kung Gustaf II Adolf under ett och samma år grundade Göteborg, Borås, Sundsvall, Luleå och Piteå. I dessa städer lever i dag hundratusentals av Sveriges invånare. Där finns företag, myndigheter och lärosäten.

Beslut som fattades 1621 formar vårt land än i dag, fyra sekler senare.

På samma sätt är det med de beslut som fattas här i riksdagen och allt arbete som ligger till grund för dem. Så stakas riktningen ut för Sverige. Ett beslut som fattas i dag kan ha följdverkningar ett år, tio år, hundra år in i framtiden.

De senaste 18 månaderna har pandemin och hanteringen av den präglat vårt land och det offentliga samtalet. Men, det saknas inte andra utmaningar. Det finns orosmoln både inom Sveriges gränser och i vår omvärld.

Ärade ledamöter, ni har en stor uppgift i att rusta vårt land och våra samhällsinstitutioner för framtiden. Att tänka i långa linjer – just som kung Gustaf II Adolf gjorde när han grundade städer.

Hans dotter, drottning Kristina, författade under sin livstid mer än tusen aforismer. En av dem har jag fäst mig särskilt vid: ”Ett lands lycka och välgång står och faller med den kunskap och bildning vi ger våra unga”.

Det är lika sant i dag som när det skrevs på 1600-talet. Kunskap och bildning är centralt. Och var och en av oss har ett ansvar att sörja för att varje barn i vårt land ges en trygg uppväxt, bra värderingar och goda möjligheter att utvecklas.

Ärade ledamöter. De beslut ni fattar i denna kammare formar vårt land. I varje ögonblick är ni med och skapar Sveriges framtid.

Jag önskar er, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete.

Härmed förklarar jag 2021/2022 års riksmöte öppnat.

Olämpligt uppträdande av vissa ledamöter

Några riksdagsmän valde att inte sjunga med i Kungssången då kungen, drottningen och kronprinsessparet kom in i kammaren. Anledningen var att man inte anser att statschefen är vald utan att ämbetet har ärvts. Då glömmer man att vi ju valde Jean Baptist Bernadotte till tronföljare och som sedan blev Sveriges kung. 

De aktuella ledamöterna ansågs sig inte vilja ställa upp på kungafjäsket och därför avstod från att sjunga. Ett beteende som inte ens hör hemma på dagisnivå och än mindre i Riksdagen. Man talar om att monarkin är odemokratisk men inser inte att man genom sitt agerande uppträder ohyfsat i mötet med statschefen som är den främste företrädaren för landet och dess befolkning. Därmed är det olämpliga uppträdandet även skymf mot vår demokrati och vårt statsskick.

    Ledamöterna valde dessutom att skriva ett debattinlägg i tidning Aftonbladet. Vi vill bespara föreningens medlemmar denna sörja genom att inte återge inlägget där kungen, Sveriges statschef, dessutom benämns som Carl Gustaf Bernadotte och inte som HM Konungen.

Rojalistiska Föreningens svar på debattartikeln

Två riksdagsledamöter som företräder Republikanska föreningen skriver på Aftonbladet Debatt den 14 september att den svenska monarkin är odemokratisk och att de därför vägrar sjunga kungssången vid riksdagens högtidliga öppnande.

Liksom artikelförfattarna vill vi lyfta fram regeringsformens portalparagraf, att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Monarkin är en konstitutionellt stadgad del av det svenska statsskicket. Folket utövar sitt styre över den offentliga makten genom att välja en riksdag. Riksdagen utövar sedan all den lagstiftande makten och tillsätter regering som styr riket. Det står i riksdagens, och därmed i folkets, makt att avskaffa eller omforma monarkin efter godtycke. Om en majoritet av folket skulle föredra ett annat statsskick än det nuvarande skulle de ha all möjlighet att förändra det. Det torde ändå vara själva definitionen av demokrati.

Riksdagsledamöterna som skrivit artikeln är förstås väl införstådda med detta, särskild som riksdagen då och då röstar ned motioner om republik. Få delar av den konstitutionella grunden för vårt samhälle torde bekräftas av riksdagen, folkets valda företrädare, så pass ofta som monarkin gör.

Ledamöterna väljer att fokusera på hur tronföljden inte bygger på demokratiska val i stället för hur reell makt utövas i det offentliga. Faktum är att i alla demokratier finns delar av staten och dess förvaltning som inte är förtroendevalda i allmänna val men ändå är en viktig del av demokratin. Våra domstolar är ett sådant exempel och monarkin är ett annat. I Sverige har vi valt kollektivt beslutsfattande som gör att vi inte löper risken att en presidents nycker leder till oförutsägbara konsekvenser. På så vis är vår demokratiska monarki en garant för en god demokrati där ingen enskild person kan göra anspråk på makten likt en president. 

Alla riksdagsledamöter borde därmed kunna känna sig trygga med att glatt sjunga kungssången och uttrycka sin lojalitet till statschefen som symbol för Sverige.

Erik Ottoson

riksdagsledamot (M)

Patrik Åkesson

ordförande i Rojalistiska Föreningen

Leo Pierini

medlem i Rojalistiska Föreningen

Foto: HM Konungen vid Riksmötets öppnande. Foto: Anders Löwdin, riksdagsförvaltningen

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.