I Uppland invid Håga naturreservat och bronsåldersplatsen med kung Björns hög, som beskrevs i förra numret av Rojalisten, finns även ett minnesmonument över Gustav Vasa. Det sägs att det var på flykt undan ärkebiskop Gustav Trolles trupper som Gustav Ericsson Vasa här räddades undan från förföljarna i juni 1521. Det är dock troligt att vadstället över ån inte låg exakt på den plats som minnesstenen rests.

Området heter Läby vad och ligger vid Hågadalen strax väster om Uppsala. Här finns även den vackra gamla Läbybron i skuggan av tre stora ekar. Ekarna symboliserar Sveriges nationalsymbol Tre kronor och planterades här 1835 runt den stora minnessten som Carl XIV Johan samma år lät resa.

Dessvärre är platsen gravt misskött. Området runt de stora ekarna borde rensas från sly och ogräs och guldtexten på minnesstenen kan endast med svårighet tydas. Även ekarna skulle behöva en arborist som kan ta bort döda grenar.

Den gamla vackra bron som är skadad och riskerar att rasa ner i Hågaån. I brovalvets övre del syns den skadad stenen.
Foto: Patrik Åkesson

Ännu värre drabbad är den gamla bron som riskerar att rasa om den inte repareras. En centralt placerad sten som är en viktig detalj för brons hållbarhet är på väg att släppa sitt fäste och rasa ner i Hågaån. Trots flera propåer från privatpersoner om rasrisken m.m. är det ingen ansvarig myndighet som tar sitt ansvar för att rädda bron och minnesplatsen. Då bron används för biltrafik borde vägverket, och kanske även Uppsala kommun, ta sitt ansvar i denna fråga. 

Kulturminne

Platsen med minnessten, de tre ekarna och den gamla bron bör betraktas som ett omistligt kulturminne. Gällande vården av detta kulturarv är det troligen Länsstyrelsen som ha det yttersta ansvaret.

500 årsjubileum

Den 6 juni 2023 är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung i Strängnäs. Dessförinnan hade han varit riksföreståndare sedan i augusti 1521.  

I Strängnäs förbereds sedan 2019 firandet av detta jubileum. Här hoppas man att jubileet skall engagera människor runt om i Sverige då detta i många stycken är en symbol för den moderna staten Sverige. Det är ett jubileum som inte bara är intressant för Strängnäs utan för hela landet.

Jag hoppas att länsstyrelsen i Uppsala län nu inser att det är hög tid att ta frågan om minnesplatsen och den skadade Läbybron på fullaste allvar. 

Patrik Åkesson

Bildtext om omslagsbild: Text på minnesstenen. ”Fosterländskt mannamod räddade här Gustav Ericsson Wasa under striden för fäderneslandet i junii 1521 – Carl XIV Johan reste minnesstenen år 1835”. Foto: Patrik Åkesson

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.