Vid en mottagning på Kungliga Slottet inför kungens 70-årsdag överlämnades en gåva till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap vars målsättning är att satsa på ungas utveckling och utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som finns i scoutrörelsen.

Gåvan överlämnades av ordföranden Patrik Åkesson, 1:e vice ordf. Folke Höjmar, 2:e vice ordf. Anna Palm samt Stockholmkretsens regionledare Lennart Stockblad.

Foto: Clas Göran Carlsson

Foto: Clas Göran Carlsson