Vi upplever i dessa tider något som de flesta av oss aldrig tidigare har varit med om. Hela samhället och invanda rutiner har ställts på ända. Många av oss isoleras i hemmen och näringar och företag tvingas ta till drastiska åtgärder. 

Makthavarna måste besluta om en rad räddningspaketet. Förmodligen är detta rätt. Positivt är det också att politikerna tvingas att lyssna på varandra och lägga partipolitiska åsikter åt sidan. Jag har noterat att det är den svenska flaggan som plötsligt pryder politikernas kavajslag i stället för de vanliga partisymbolerna. Ett bra tecken att lyfta fram fanan som en av våra svenska symboler.

Annars är ju kungen den allra viktigaste och samlande symbolen för alla svenskar. Statschefen står över de politiska särintressena och kan därför vara den trygga faktor som vi samlas kring särskilt i kristider eller vid tragiska händelser i vårt samhälle. Även den övriga kungliga familjen, främst drottningen och kronprinsessparet, har viktiga roller i detta sammanhang.

Vi minns hur kungafamiljen agerade och gav tröst i den sorg och det trauma som drabbade oss vid Estoniakatastrofen, tsunamin i Thailand och senare vid terrorattentatet i Stockholm. Jag minns hur kronprinsessan då fick frågan hur vi skulle ta oss vidare efter attentatet. Det snabba svaret blev – tillsammans!

När vi nu åter har hamnat i ett oväntat och plötsligt tillstånd där landet och vi alla allvarligt påverkas i vår vardag är det kungen som talar till nationen. Då lyssnar vi noga och inser vikten av att vi följer de förhållningsregler som myndigheterna ger oss. Kungen är tydlig i sin uppmaning men ger också ett hopp om att vi tillsammans och med uthållighet kommer att ta oss igenom denna samhällskris. 

Den svenska monarkin är en viktig del i vår historia och vårt kulturarv som vi skall värna och vara stolta över. 

Rojalistiska Föreningen är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning, vars målsättning är att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige som en omistlig del i tradition och statsskick. 

Hjälp oss i vårt arbete genom att värva medlemmar!

Patrik Åkesson

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.