Kära medlem,

I dagarna har avin för nästa års medlemskap skickats ut per e-post. Som medlem är du genom ditt medlemskap i sig värdefull för RojF:s arbete med bevarandet av monarkin.

På grund av ett tekniskt fel anges på vissa av avierna felaktigt år 2021. Rätt information framgår av rubrik och följetext. Utskicket avser medlemsavgiften för 2022.

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.