Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 3 2019

Varför blev det en statybild av Birger Jarl på detta nummers omslag? Han var visserligen inte kung men en mycket intressant person då han som jarl, och genom viktiga handlingar och beslut, anses vara den som lade grunden för en stark kungamakt i Sverige. Jag tycker också att det är beundransvärt att han redan på 1200-talet bl.a. stiftade lagar om hem-, kvinno-, tings- och kyrkofrid.

Med hjälp av vår styrelsemedlem Ulrika Odsäter påbörjar vi nu en artikelserie om Sveriges kungliga historia. Vi börjar med det som kommit att kallas för Bjälboätten då Birger Jarl hade sin maktbas i Bjälbo.

En annan intressant artikel beskriver vår kungs franska härstamning och att den är längre och djupare än man i allmänhet tror. Vi får också veta att namnet Leonore även tidigare förekommit bland kungens franska anmödrar.

Hösten har gjort sitt intåg och efter sommarsemestern, med Solliden som bas, har kungafamiljen återvänt till Stockholm. Prinsessan Estelle har börjat i skolans 1:a klass vilket måste vara en spännande upplevelse för henne. Övriga familjemedlemmar har redan kalendrarna fulla med åtaganden.

För drottningen innebär det åter några utlandsresor. Först till Mainau och Lindau för aktiviteter med Mentor Tyskland och därefter till Heidelberg där drottningen inviger Childhood Haus Heidelberg. Drottningen åker sedan till Bensheim för att ta emot Karl Kübel-priset för sitt engagemang för utsatta barn. Prissumman 25.000 Euro går till stiftelsen Word Childhood Foundation.

Åter i Stockholm väntar kungafamiljens närvaro vid, och kungens öppnande av, riksmötet. Detta sker ju numera i Riksdagshuset men nog hade det varit mycket högtidligare om det skedde i Rikssalen på Stockholms slott. Rikssalen är ju byggd för detta ändamålet.

Efter audienser och många andra uppdrag blir det åter en Sverigemiddag. Inbjudna gäster brukar vara representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges olika län samt dess landshövdingar. Detta är kungafamiljens sätt att uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 2 2019

Du har rätt att vara stolt över vårt land, vår monarki och kungafamilj, vår svenska flagga och vår demokrati. Visa gärna detta genom att flagga både på de officiella flaggdagarna, men även på egna högtidsdagar, och gärna på alla kungliga födelsedagar även om de inte är officiella flaggdagar.

Vi anger alla bemärkelsedagar som är lämpliga flaggdagar intill nästa tidning ges ut.

I detta nummer kan du också läsa artikeln om den svenska flaggan och dess historiska ursprung samt vilka regler som gäller för flaggans användning.

Jag flaggar naturligtvis den 13 maj då prins Carl Philip i år firar sin fyrtioårsdag. Tiden går fort och många har idag glömt bort att prins Carl Philip föddes och döptes som Sveriges arvfurste och kronprins. Genom den ändrade successionsordningen som trädde ikraft året efter blev i stället kungaparets förstfödda barn prinsessan Victoria kronprinsessa. Det kan tyckas demokratiskt och jämställt men ändå något underligt med en lag som träder i kraft retroaktivt. Idag önskar vi ibland att en del nya lagar också skulle kunna användas retroaktivt men här har politiker och lagråd en annan syn på lagstiftning.

Vi accepterar naturligtvis dagens ordning och kunde inte ha fått en bättre arvtagare till tronen än kronprinsessan Victoria. Kanske är även lillebror nöjd med att storasyster idag bär ansvaret som tronföljare. Prinsen är dock värd all uppskattning för sitt arbete och den representation han utför för Sverige.

Ännu ett bevis på kungahusets engagemang i angelägna frågor ser vi nu exempel på då både prinsessan Madeleine och prinsparet tagit initiativen till att ge ut var sin bok.

Med boken ”Stella och hemligheten” vill prinsessan Madeleine att denna kan bidra till samtal mellan barn och vuxna kring svåra frågor om gränsdragningar, barns rättigheter och hur man kan hantera dessa situationer. Prinsparets bok är också en handbok för föräldrar som oroas över sina barns användning av internet.

Hans Lindström, föreningens sekreterare sedan ett tiotal år, har avlidet efter en kort tids sjukdom. Styrelsen minns honom med tacksamhet för det arbete han utfört för föreningen.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 1 2019

Vi lämnar ett år efter oss fyllt med jubileer och firande. Jag tänker främst på att det var 200 år sedan ätten Bernadotte sattes på vår tron. Rojalistiska Föreningen firade ju även sitt 40-årsjubileum och HM Drottningen firade sin 75-årsdag i december.

Inom den kungliga familjen jubilerade även Prinsessorna Desirée och Christina. HKH Prinsessan Adrienne föddes och vi fick åter vara med om ett högtidligt, men samtidigt familjärt, barndop i Drottningholms slottskyrka.

I år kommer vi att uppmärksamma att Prins Carl Philip fyller 40 år i maj och i slutet av året har Prinsessorna Margaretha och Sofia sina 85- respektive 35-årsdagar.

Efter höstens val tog det ovanligt lång tid innan en regering kunde bildas. Under den nyvalde talmannen Andreas Norléns säkra ledning genomfördes ett antal s.k. talmansrundor innan det slutligen lyckades med att hitta en statsministerkandidat som slutligen kunde godkännas av Riksdagen.

Under denna utdragna process var det glädjande att se att talmannen gjorde täta besök på Slottet för att informera Kungen om det vid varje tillfälle rådande läget. Jag vill minnas att Kungen även var tvungen att vid ett tillfälle ställa in en planerad resa till Japan. Det är ju viktigt att statschefen finns i landet då han och tronföljaren efter ett regeringsbildande håller en skifteskonselj på Slottet.

I sociala medier kunde man följa den frustration som spred sig i djupa led i takt med att tiden rann iväg med regeringsbildandet. Många uttryckte en önskan om att Kungen och Kronprinsessan skulle gripa in och ta över processen. Det skulle naturligtvis inte kunna ske då det skulle strida mot våra gällande grundlagar.

Däremot får det ses som ett tecken på att monarkin står stark och att förtroendet för monarken och tronföljaren är stort. När det gäller olika typer av kriser i samhället är det viktigt med den stabilitet och det förtroende som kungafamiljen står för och som grundas på lång tradition.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 4 2018

HM Drottning Silvia firar i december sin 75-årsdag. Det känns smått otroligt att drottningen kan hålla ett så högt arbetstempo som hon har. Uppdragen är många och oftast flera per dag. Ett urval av dessa annonseras i kalendern på hovets hemsida med det sker mycket mera arbete och förberedelser utöver detta.

Resorna är många både inom landet och utomlands. De flesta som reser över Atlanten får känna på en s.k. jetlag med det verkar inte hindra drottningen. Åtminstone visar hon inte detta utåt. Hennes arbetsdiciplin är beundransvärd i sitt stöd för kungen och deras gemensamma viktiga arbete för Sverige.

Under hösten genomfördes val till Riksdag, kommun och landsting. Turerna därefter för att en regering skulle kunna bildas har varit många och när detta skrivs pågår arbetet fortfarande. Under processen har jag sett i olika media hur förslag kommit om att låta kungen ta över rollen som regeringsbildare och låta kronprinsessan få rollen som statsminister. Detta får väl närmast betecknas som skämtsamt men med ett bakomliggande allvar. Det visar ju hur högt förtroende som kungen och kronprinsessan har hos det svenska folket. Vi bör dock följa de demokratiska regler som finns för hur en regering skall bildas.

Vi gratulerar den nyvalde talmannen Andreas Norlén till hans nya uppdrag vilket han kommer att sköta på bästa sätt.Norlén är ju också välkänd i vår förening och har även varit sammankallande i föreningens valberedning.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 3 2018

Ordföranden har ordet - ur Rojalisten nr 3 2018

Jubileumsåret fortsätter för Rojalistiska Föreningen och för ätten Bernadotte på Sveriges tron.

En av höjdpunkterna i föreningens 40-årsfirande var jubileumsmiddagen i juni. Då samlades 120 medlemmar till ett storslaget firande i Banérska palatset, Odd Fellow, i Stockholm. Det var deltagare från såväl landets alla delar som från utlandet. Naturligtvis utbringades HM Konungens skål och Kungssången sjöngs.

Jag överraskades av att själv bli hyllad m.a.a. att jag är en av tre personer som tog initiativet till bildandet av föreningen. Efter middag och en strålande underhållning avslutades festen med Nationalsången.

I slutet av augusti gick den årliga utrikesresan till Portugal. Den följde i den kungliga ätten Braganças fotspår. Som vanligt var det ett väl avvägt, men mycket intressant upplagt, program med en del trevliga och oväntade överraskningsmoment.

Föreningens resor håller alltid mycket hög klass och blir snabbt fulltecknade. Vi ser redan fram emot nästa års resa i slutet av augusti eller möjligen i början av september.

På Nationaldagen deltog Stockholmskretsen traditionsenligt på Skansen med fana och föreningens standar. När kungafamiljen lämnar Skansen uppmärksammas vi alltid med igenkännande glada miner och glatt vinkande från den kungliga familjens medlemmar.

I börja av juni hade vi åter den stora glädjen av att få följa ett kungligt barndop. Denna gång var det prinsessan Adriennes dop i Drottningholms slottskapell. Även om dopceremonin präglades av högtidlighet var det en varm familjehögtid som till stor del präglades av små prinsar och prinsessor som på barns vis har svårt att stilla en längre tid.

Prinsessan Christina fyllde i augusti 75 år. I samband med födelsedagen meddelade prinsessan att hon efter en tuff sjukdomstid vill lämna över till kommande generationer. Prinsessan inser att livet inte är oändligt och vill ta vara på stunderna här och nu. Hon vill naturligtvis också få mera tid för umgänget med sina fem barnbarn. Personligen hoppas jag dock att få se prinsessan delta vid de årliga Nobelfirandena. Det vore tråkigt om denna tradition skulle brytas.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 2 2018

Vi har ett av världens bästa kungahus. Låt oss vara stolta och våga visa det. Svensk nyhetsmedia visar eller skriver sällan om aktiviteter som kungafamiljens medlemmar deltar i. När det förekommer är det snarast så att media försöker hitta något som kan vara nedlåtande eller förlöjligande.

Särskilt i kvällspressen förekommer det ofta att någon i familjen kopplas ihop med en händelse eller person som är inblandad i ett mindre smickrande sammanhang. Detta oavsett om kungligheten är en nära bekant eller ej. Rubriksättarna drar sig dock inte för att använda en kunglig persons namn i en rubrik för att skapa ytterligare uppmärksamhet. Jag tycker att detta är en form av falsk marknadsföring som tyvärr sällan ifrågasätts. Dessa rubrikers syfte verkar främst ha till avsikt att skada en kunglighets rykte.

I februari gick Prins Henrik av Danmark bort. Då jag har tillgång till dansk TV kunde jag från tidig morgon till sen kväll, i direktsändning, följa programmen. DR hade skickat reportrar till alla danska kungliga slott. Här bevakade man och intervjuade ett stort antal medborgare då dessa sökte sig till slotten för att hedra prinsen med att lämna blommor på slottstrappor, infarter och vid grindar.

I studiomiljö fanns journalister, kungaexperter och tidigare hovanställda. Det var saklig rapportering och utan negativa, ifrågasättande republikanskt färgade inslag. Inte heller reportrarna ute på fältet ansträngde sig för att leta fram någon som kunde uttala sig negativt om prinsen eller den danska kungliga familjen. Här har SVT och övrig svensk media en del att lära av dansk media.

Sverige och Japan högtidlighåller i år 150 år av diplomatiska förbindelser. Den japanska regeringen inbjöd i april kungaparet till ett officiellt besök. Från regeringen deltog samordnings- och energiministern samt EU- och handelsministern.

En ovanligt stor svensk affärsdelegation följde med för att delta vid Japan–Sweden Business Summit, det största möte mellan svenskt och japanskt näringsliv som hittills organiserats. Business Sweden arrangerade också ett stort antal seminarier och möten i syfte att stärka handelsrelationerna mellan länderna.

Innovation, forskning och hållbarhet var frågor som belystes. Vidare berördes samhällsfrågor som åldrande och våld mot barn.

Under besöket träffade och samtalade kungen och krottningen även med kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko. Premiärministern tog emot för ett möte följt av en middag till kungaparets ära.

Monarkimotståndare vill sällan erkänna att kungaparets närvaro vid denna typ av besök har någon betydelse. Därför var det trevligt att höra Business Swedens VD

uttala sig i radio om hur viktigt det är med kunglig närvaro i dessa sammanhang.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 1 2018

I år är det 200 år sedan ätten Bernadotte sattes på Sveriges tron. Det var den 5 februari 1818 som kung Karl XIII avled och Karl XIV Johan blev ny svensk regent.

I närvaro av Kungafamiljen invigdes märkesåret 2018 den 5 februari i Rikssalen på Stockholms Slott. Det blev en eftermiddag fylld med korta föredrag varvade med vackra musikinslag. Dagen avslutades med tal av HM Konungen följt av en mottagning i Bernadottegalleriet.

Det är i år 40 år sedan Rojalistiska Föreningen bildades. Anledningen var den nya regeringsformens tillkomst och att monarkin som fortsatt statsskick i Sverige kändes hotad. Efter något års förberedelser konstituerades föreningen och antog stadgar vid en första Riksstämma den 6 juni 1978 på Historiska museet i Stockholm. Föreningens jubileum kommer att firas lördagen den 2 juni.

I år ser vi fram emot nya trevliga händelser i kungahuset. Prinsessparet väntar sitt tredje barn under våren och då hoppas vi på ytterligare ett vackert och TV-sänt barndop. Den 2 juni, samma dag som har vi har en jubileumsbankett, firar Prinsessan Désirée sin 80-årsdag. I augusti fyller Prinsessan Christina 75 år och senare i december har vi HM Drottningens 75-årsdag att se fram emot.

Föreningen har skaffat en ny plattform för vårt medlemsregister och konverteringen har pågått under hösten. Härigenom hoppas vi på enklare rutiner i arbetet med att skicka ut medlemsinformation och distribuera Rojalisten. I januari kunde avierna för medlemsavgiften skickas ut via e-post till de medlemmar som uppgivit en sådan. Övriga medlemmar fick något försenat sin avi per post.

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 4 2017

Patrik Åkesson, ordförande

Vågar man hoppas på att det svenska ordensväsendet skall återinföras? Möjligheten att kunna ge svenska medborgare en orden togs bort 1975. Sedan 80-talet har det i Riksdagen årligen lämnats in motioner i denna fråga. Även i år har det lämnats motioner om att tillsätta en parlamentarisk utredning angående ett modernt offentligt belöningssystem som bl.a. innebär att svenska medborgare kan belönas på samma sätt som utländska medborgare.

Vi har visserligen fortfarande kvar delar av ett tidigare ordensväsende, kungliga medaljer och regeringens medaljer. I grunden har dessa anor sedan 1700-talet. När det gäller ordnar är det idag endast Serafimerorden och Nordstjärneorden som kan utdelas. Serafimerorden tilldelas medlemmar den svenska kungafamiljen och utländska statschefer. Nordstjärneorden, som är en belöning för personliga insatser för Sverige eller svenska intressen, kan på förord från regeringen ges till utländska medborgare.

Det sägs att ambassadörer ibland tvingats att avstå från att kunna belöna svenska medborgare boende utomlands och som har gjort fina insatser för Sverige. Gränsdragningen mellan svensk och utländsk medborgare känns i det här sammanhanget allt mer otidsenlig och svårtillämpad. Det är svårt att förstå varför. Det är ju både ett bra och billigt sätt att visa uppskattning och tacksamhet.

Reformeringen av belöningssystemet bör även syfta till att öka antalet belöningar som tilldelas svenska medborgare och att säkerställa att svenska medborgare ska kunna tilldelas belöningar av samma höga rang som utländska medborgare redan kan få, det vill säga ordnar.

Det är märkligt att svenska politiker gärna stolt själva ses bära utländska ordnar medan de verkar ha mindre intresse av ett jämlikt svenskt ordenssystem. Sverige är idag troligen det enda landet i världen som inte har ett fungerande ordensväsende.

Vår fina kungafamilj har i år utökats med ännu en liten prins. Prins Gabriel kommer att döpas i Drottningholms slottskapell den 1 december. Då kommer han, i likhet med sina kusiner, att av farfar kungen tilldelas Serafimerorden.

Patrik Åkesson
ordförande

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 3 2017

I slutet av sommaren nåddes vi av det glädjande beskedet att kungafamiljen utökats den 31/8 då prins Gabriel Carl Walther, hertig av Dalarna föddes. Prinsen är prinsparet Carl Philip och Sofias andra barn. Prins Gabriel har i enlighet med gällande successionsordning nummer sex i tronföljden.

Det sägs ibland att glädje och sorg går hand i hand. Samma dag mindes vi att det var tjugo år sedan Storbritanniens älskade Diana, prinsessa av Wales, gick bort under tragiska omständigheter.

En liknande händelse inträffade då prinsessan Birgittas make prins Johann Georg av Hohenzollern Sigmaringen avled den 2 mars 2016. Samma dag föddes ju kronprinsessparets andra barn prins Oscar.

Prinsessparet Madeleine och Christopher har också berättat att de väntar sitt tredje barn i början av nästa år.

Vi kan nu se fram emot fler högtidliga barndop och många söta bilder på de nya kungliga barnen.

Många svenskar ville hylla vår populära kronprinsessa i samband med hennes senaste födelsedag. Under våren uppmanade vi medlemmarna att lämna ett bidrag till vår insamling. Alla belopp, större eller mindre, välkomnades. På kort tid inflöt en strid ström av gåvobelopp.

Det var med stor glädje som Rojalistiska Föreningen kunde överföra 50.000 kr till Kronprinsessparets stiftelse, vars mål är att främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och unga i Sverige.

För kännedom översändes även en förteckning över givarna till kronprinsessan. Läs kronprinsessans tack för alla gratulationer på hovets hemsida.

Vad driver republikaner? Frågan slog mig då jag besökte ett öppet möte i Stockholm dit Bertil Ternert, förre informationschefen vid hovet, hade inbjudits. Det var en samling deltagare med dystra miner. Atmosfären i rummet andades okunskap och möjligen en del avundsjuka. Jag tror att Ternert också kände stämningen då han skickligt inledde sitt anförande med att han var uppvuxen i Ådalen långt från de kungliga gemaken. Under den efterföljande frågestunden svarade han diplomatiskt och korrekt. Min känsla var att de flesta inte fick det bränsle för sin aggression mot monarkin som man troligen hoppats på.

 

Ordföranden har ordet – ur Rojalisten nr 2 2017

Detta nummer av tidskriften ägnas till stor del kronprinsessan som i juli fyller 40 år. Hon är fylld av energi och man måste beundra henne för det engagemang som hon visar i frågor som ligger henne varmt om hjärtat.

Kronprinsessan gjorde i egenskap av ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål i april en resa till Japan. Anledningen var bl.a. ett möte som var en uppföljning av Soneva Dialogue som hölls på Maldiverna i november 2016. Där deltog multinationella företag inom fiske och vattenbruk tillsammans med ledande forskare från såväl Europa som Nordamerika och Asien.

Det var ett intensivt program i Japan där kronprinsessan även deltog i ett seminarium kring FN:s globala hållbarhetsmål som arrangerades av UN University i Tokyo. Kronprinsessan höll flera viktiga tal under vistelsen i Japan.

Vid ett tillfälle i Japan sågs kronprinsessan bära en klänning som flera med gott minne kunde känna igen. Det var nämligen samma klänning som drottning Silvia bar 1980. En fin gest och en tydlig markering för hållbarhet även inom modeindustrin.

Senare besökte kronprinsessan Haag i Nederländerna. Nu var det för att delta i ett 20-årsjubileum för OPCW, ett internationellt samarbetsorgan som har skapats för att se till att FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen följs.

Inför Nederländernas kung och utrikesminister, OPCW:s generalsekreterare, Haags borgmästare, FN:s generalsekreterare och andra dignitärer höll kronprinsessan åter ett viktigt och engagerat tal. När Sveriges kronprinsessa talar lyssnar världens makthavare!

I Stockholm drabbades vi av ett fruktansvärt terrordåd där fem personer omkom och flera skadas svårt. Kungaparet var på en resa i Brasilien men avbröt resan och återvände till Sverige.

Kronprinsessan, som tillfällig riksföreståndare i kungens frånvaro, valde att tillsammans med prins Daniel besöka platsen för dådet. Efter att ha lagt ned blommor på platsen var kronprinsessan tårögd och märkbart tagen.

Trots detta ställde en reporter frågan hur det känns!

Kronprinsessan lyckades trots den svåra stunden att samla sig och svarade; ”En enorm sorg. En enorm sorg. Jag känner en tomhet. Däremot är det ändå en styrka på något sätt. Samhället har visat en enorm kraft och att vi står emot det här, att vi vill stå emot, att vi är eniga, att det svenska samhället också bygger på enorm tillit, en gemenskap och sammanhållning. Det kommer att ta oss stärkta ur det här.”

Hur tar vi oss igenom detta blev en sista fråga. Det kärnfulla svaret blev ”tillsammans!”