Rojalistiska

föreningen

RojF är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Monarkin är en omistlig del av svensk tradition och statsskick.

Vi vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket dess historiska förankring och nuvarande ställning.

Vi bevakar vad som i riksdagen och den övriga samhällsdebatten sägs om Sveriges statsskick.

Vi ger ut tidskriften Rojalisten med fyra nummer/år.

Vi anordnar föreläsningar, konferenser och studiebesök.

Varför monarki?

Läs mer om några av våra argument för monarki

Bli medlem

RojF:s verksamhet är helt baserad på medlemsavgifter och donationer. Ditt medlemskap är därför avgörande för oss. Bli medlem nu!

Gilla oss på Facebook

Besök gärna vår Facebooksida och gilla oss där

Om RojF

Vår organisation utgörs av Riksstämma, Riksstyrelse och regioner. Rojalistiska Föreningen förkortas RojF.

Rojalistiska Föreningens ekonomi är helt baserad på medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

Ditt medlemskap är därför avgörande för oss. Bli medlem nu!​