Ge en testamentsgåva

För Sverige som monarki även i framtiden

Att ge en testamentsgåva är ett sätt för dig att bidra till att säkra ditt arv i arbetet för att bevara den svenska monarkin.

Testamente

Det är inte svårt att skriva ett testamente, men det är viktigt att det blir rätt. När du ska upprätta ett testamente rekommenderar vi därför att du rådgör med en sakkunnig jurist eller advokat, exempelvis via en bank, begravningsbyrå eller juridisk byrå. De kan ge vägledning och stöd för att undvika att testamentet innehåller oklarheter som gör att testamentet kan förklaras ogiltigt. Du kan välja att ge hela kvarlåtenskapen eller en viss summa pengar, ett föremål eller annan ägodel som konst, mark eller fastighet. 

Juridiskt namn och organisationsnummer

Väljer du att testamentera till Rojalistiska Föreningen är det viktigt att uppge det juridiska namnet och organisationsnumret. Om du vill skriva in oss som förmånstagare i ditt testamente skriver du på följande sätt: 

Rojalistiska Föreningen, 802008-2239. 

Om du inte vet precis vad du vill testamentera eller det exakta gåvobeloppet kan du till exempel skriva att en viss procentsats av din kvarlåtenskap ska gå till Rojalistiska Föreningen. T.ex. ”X procent av min kvarlåtenskap ska gå till Rojalistiska Föreningen”. 

Vittnen

Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Det ska framgå att de förstår att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara nära släkt med testator (du som testamenterar) eller arvtagare. 

Bra att tänka på 

Att skriva ett testamente är inte svårt, men testamentet måste vara tydligt så att det går att förstå vad din vilja var. Det är därför vi rekommenderar att du ska rådgöra med en sakkunnig när du skriver testamentet. Det är däremot inte ett krav. 

Förvara testamentet på en säker plats, gärna hos en byrå av något slag med testamentsbevakning, för att säkerställa att dina önskemål kommer att tillvaratas i samband med din bortgång. 

Om du väljer att ge en testamentsgåva

Om du väljer att bidra till föreningens arbete med en testamentsgåva vill vi på förhand uttrycka vår djupa tacksamhet för detta och utlova att vi ska göra vårt yttersta för att säkerställa att vårt gemensamma arv som den svenska monarkin är, förvaltas och utvecklas även i framtiden.

Skapa en grundtext till testamente som skickas till din e-post

Tipsa någon om RojF

I formuläret nedan kan du tipsa någon om föreningen. Då skickas ett e-postmeddelande till den som du tror skulle vilja veta mer om RojF. Av mejlet kommer det att framgå att det är från dig som tipset kommer.

Stöd RojF

Swisha en gåva till
123-390 05 45

Stöd RojF

Swisha en gåva

‭123-390 05 45‬

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro.