RojF:s remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

2016-04-11
Rojalistiska föreningen beslutat att inge ett spontant remissyttrade över rubricerade förslag. Det som Rojalistiska föreningen ser som sin primära uppgift i sammanhanget är att lämna synpunkter på de delar som rör den svenska monarkin.
Läs remissyttrandet här: