Carl XVI Gustafs franska härstamning inskränker sig ingalunda enbart till de Bernadotteska rötterna. I själva verket […]
Varför blev det en statybild av Birger Jarl på detta nummers omslag? Han var visserligen inte […]