Monarki

RojF vill att Sverige fortsatt ska vara en monarki.
Föreningens verksamhet är helt baserad på medlemmarnas engagemang och medlemsavgifter. Ditt stöd är därför avgörande!

Ditt stöd är viktigt

Det finns två typer av medlemskap. Ett årligt medlemskap (250 kr) och ett ständigt medlemskapDet ständiga medlemskapet kostar 10 gånger det årliga medlemskapet. Du väljer själv vilket som passar dig bäst!

Vi erbjuder även stödmedlemskap för juridiska personer.

kronafront

Ditt medlemskap

Genom att vara medlem i föreningen får du möjlighet att engagera dig i föreningen. Du får också hem tidskriften Rojalisten fyra gånger per år och med den information om föreningens planerade aktiviteter.

Bli medlem - så gör du

RojF erbjuder två typer av medlemskap, ett årsmedlemskap som kostar 250 kr, eller ett ständigt medlemskap som kostar 10 gånger ordinarie medlemsavgift, 2.500 kr.  Du blir enklast medlem via webben!

Bankgiro

Du betalar det belopp som motsvarar det medlemskap du vill ha till nedanstående bankgironummer.
BankGiro: 699-2960 Det är viktigt att du anger namn och adress i meddelandefältet när du betalar!

PlusGiro

Du betalar det belopp som motsvarar det medlemskap du vill ha till nedanstående plusgironummer. PlusGiro: 10 10 06-5 Det är mycket att viktigt att du anger namn och adress i meddelandefältet när du betalar!

Via webben

Det enklaste sättet är att betala direkt via hemsidan. Gå vidare till medlemsformuläret

Tack för ditt stöd!

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.