Bli medlem

Stöd gärna vår verksamhet för en stark monarki!

RojF erbjuder två typer av medlemskap, ett årsmedlemskap som kostar 250 kr, eller ett ständigt medlemskap som kostar 10 gånger ordinarie medlemsavgift, 2 500 kr.  Du blir enklast medlem genom vår nätbutik!

Som medlem får du bland annat fyra nummer av vår tidskrift Rojalisten per år och information om kommande aktiviteter.

BankGiro

Du betalar det belopp som motsvarar det medlemskap du vill ha till nedanstående bankgironummer.

BankGiro: 699-2960

Det är mycket att viktigt att du anger namn och adress i meddelandefältet när du betalar!

PlusGiro

Du betalar det belopp som motsvarar det medlemskap du vill ha till nedanstående plusgironummer.

PlusGiro: 10 10 06-5

Det är mycket att viktigt att du anger namn och adress i meddelandefältet när du betalar!

Nätbutiken

Det enklaste sättet är att betala direkt via hemsidan.

Gå vidare till
medlemsformuläret.

Årligt medlemskap
250 kr / år *
  • Stöd RojF! All föreningens verksamhet bedrivs ideellt
  • Fyra nummer av tidskriften Rojalisten
  • Information om aktiviteter

* Information om medlemsavgift för år 2019 
2018 års riksstämma beslöt att medlemsavgiften för 2019 ska vara 250 kr.
Medlemsavgiften har dessförinnan varit oförändrad sedan år 2005.