Viktiga argument för monarki

Ett väl fungerande statsskick

Monarkin i Sverige är ett väl fungerande statsskick som samverkar med demokratin. Den politiska makten ligger hos riksdagen då ”all makt utgår från folket”.

Tradition

Monarkin vilar på en tusenårig tradition och är ett arv som måste bevaras.

Historisk förankring

Arvsrätten är en garanti för att den historiska förankringen skall bibehållas.

Statschef utan politiska förtecken

Tronarvingen fostras och skolas från första början till att bli en bra statschef utan politiska förtecken.

Samlande symbol

Kungen blir därigenom en viktig samlande symbol för hela nationen. Kungens meriter för det högsta ämbetet blir därigenom sannolikt större än en politikers.

Låg kostnad

Monarkin är ett billigt statsskick.

Goodwill

Den goodwill som monarkin innebär för Sverige är svår att beräkna i pengar. Undersökningar har dock redovisat att det sannolikt handlar om ett värde som mångfalt överstiger de kostnader som kan hänföras till monarkin.