Insändare i Smålandsposten 2020-06-29

I början av boken 1984 av George Orwell kan man läsa att ”Den som förstår historian förstår framtiden, och den som förstår framtiden förstår historian”. I detta ligger en kontinuitet i tiden. Historian är därför viktig. 

Sverige var i krig 1809 i Finska kriget. I besvikelsen av att förlora Finland gjorde man en statskupp i Sverige och tvingade Kung Gustav IV Adolf att avgå.

Karl Johan Bernadotte blev kronprins 1810 och kröntes till kung 1818. Sedan dess har vi i Sverige levt i fred. Detta är ett starkt skäl till att motivera vår monarki.

Ett annat historiskt skäl som motiverar monarkin är att vår nuvarande kungs familj såg till att vi i Sverige under 1800-talet införde folkskolan. Innan dess var många analfabeter i Sverige.

En annan reform som kungen gjorde på 1800-talet var ett nytt yrke i Sverige, nämligen sjuksystrarna. Denna yrkesgrupp kom till i och med Sofiasystrarna. Oscar I reformerade även fångvården så att den blev mer human.

Vi har därför mycket att tacka vår monarki som har format vårt fina land. 

Vart fjärde år har vi riksdagsval i Sverige. Efter det senaste valet hade man svårt att bilda en regering här i Sverige. Det fanns inte någon majoritet för att bilda en regering. Tyvärr lever vi i en parlamentarisk oreda här i landet.

Hur skall man kunna välja en president som republikanerna vill när vi redan har svårt att välja en regering?

Då kan det vara bra med monarki. Detta ger en stabilitet och trygghet i landet när parlamentarismen inte riktigt är stabil.

Vi vill ha stabilitet och trygghet. Inte några tosiga experiment och framför allt ingen revolution.

Per Lago

Medlem i Rojalistsika Föreningen