De rådande omständigheterna under den pågående pandemin har påverkat oss alla och efter ett halvår har vi tvingats inse att det nästan utvecklat sig till ett slags normaltillstånd. 

Kungafamiljen som inledningsvis satte sig i frivillig karantän har varit angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa Covid-19-pandemin. Både kungaparet och kronprinsessparet har genomfört en rad samtal och digitala möten för att informera sig om hur landet påverkas under pandemin.

Kronprinsessparet har också genomfört besök som noga planerats utifrån rådande rekommendationer och alltid med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Nationaldagsfirandet blev också annorlunda i år. Kungliga slottet håller normalt extra öppet och med olika aktiviteter. Då detta inte var möjligt tog i stället kronprinsessan initiativet till att bjuda in till digitala visningar av ett antal utvalda salar.

Kungaparet återvände tillfälligt från Stenhammars slott och kungen höll, med drottningen vid sin sida, ett känsloladdat tal från Logården. Härifrån genomfördes även traditionsenligt Arméns stora tapto. I år dock endast i närvaro av kungaparet, riksdagens talman och statsministern.

Kronprinsessans födelsedagsfirande som brukar dra många besökare till Solliden kunde inte genomföras på sedvanligt sätt. Däremot TV-sändes en hyllning från Borgholms slottsruin när årets Victoriapris skulle utdelas. Antalet artister och övriga närvarande var starkt begränsat. Ur kungafamiljen var det förutom kronprinsessparet, prinsessan Estelle och prinsparet som deltog vid detta tillfälle.

Inom vår förening har verksamheten varit minimal och planerade aktiviteter har inte kunnat genomföras. Stockholmskretsens vårutflykt och vår stora utlandsresa till Italien i höst har båda ställts in. Vi hoppas att kunna återuppta resandet nästa år. 

Jag skrev en artikel ”Tillsammans för Sverige” som under våren var införd i några lokala Stockholmsmagasin. I Radions P1 deltog jag med en intervju efter att först ha påtalat att ett tidigare inslag sannolikt inte skulle klara en granskning gällande kravet på opartiskhet. Intervjun i sin helhet återges i detta nummer.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig