Engagerad rojalist?

Det finns många sätt att engagera sig på i en förening. Rojalistiska Föreningen är inget undantag. All verksamhet i föreningen bedrivs på helt ideell basis. Som medlem är du föreningens viktigaste tillgång.

Den verksamhet vi arrangerar skapas av och för våra medlemmar. Det gäller den här hemsidan, vår närvaro på sociala medier, alla föredrag, resor, medlemstidningen Rojalisten och alla andra medlemsaktiviteter som genomförs.

Tillsammans arbetar vi för föreningens målsättning: ett vidmakthållande och stärkande av monarkins konstitutionella ställning i Sverige som en omistlig del i tradition och statsskick.

Du behöver inte vara publik med ditt engagemang. Alla engagemang är ideella.