Styrelsen valdes med denna sammansättning vid 2020 års Riksstämma.

Patrik Åkesson, Stockholm, ordförande
Folke Höjmar, Stockholm, 1:e vice ordförande
Anna Palm, Höör, 2:a vice ordförande
Migelle Wikström, Uppsala, sekreterare och webbredaktör

Monica Eknert, Kista
Lennart Stockblad, Solna
Ulrika Odsäter, Stockholm
Marie-Louise Hänel Sandström, Göteborg
Marcus Cadier, Uppsala

Suppleanter
Monica Löfqvist, Saltsjö-Boo
Stefan Didrik, Vänersborg