Riksstyrelsen valdes med denna sammansättning vid riksstämman 2021.

Patrik Åkesson

Ordförande,
Stockholm

Folke Höjmar

1:e vice ordförande,
Stockholm

Anna Palm

2:a vice ordförande,
Höör

Migelle Wikström

Sekreterare,
Uppsala

Monika Eknert

Ledamot,
Kista

Lennart Stockblad

Ledamot,
Solna

Ulrika Odsäter

Ledamot,
Stockholm

Marie-Louise Hänel Sandström

Ledamot,
Göteborg

Marcus Cadier

Ledamot,
Uppsala

Monica Löfqvist

Suppleant,
Solna

Stefan Didrik

Suppleant,
Vänersborg

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.