Riksstyrelsen valdes med denna sammansättning vid riksstämman 2022.

Ordförande
Stockholm

Folke
Höjmar

1:e vice ordförande Stockholm

Anna
Palm

2:a vice ordförande
Höör

Sekreterare
Uppsala

Monika
Eknert

Ledamot
Kista

Lennart
Stockblad

Ledamot
Solna

Mårten
Hougström

Ledamot
Solna

Marie-Louise
Hänel Sandström

Ledamot
Göteborg

Algot
Nohr

Ledamot
Vallentuna

Monica
Löfqvist

Suppleant
Solna

Stefan
Didrik

Suppleant
Vänersborg