Statsbesök och officiella besök – vad är vad?

Statsbesök

Statsbesök är ett besöksutbyte mellan statschefer och markerar att goda relationer råder mellan Sverige och den främmande makten.

Grunden läggs till personliga relationer och ökat handels- och kulturutbyte mellan länderna.

Utrikesdepartementet lämnar förslag till statsbesök. Detta presenteras av utrikesministern för Kungen. Därefter utgår en inbjudan till det främmande landets statschef från Kungaparet.

Vid så kallade utgående statsbesök följer representanter för regeringen med på besöket. Programmet omfattar i regel två eller tre dagar och följer landets traditioner och ceremoniella mönster.

Utländska stats- och regeringschefer företar motsvarande besök i vårt land med Kungen som värd, så kallade inkommande statsbesök.

Officiella besök

Det är endast statschefen d.v.s. HM Konungen som kan avlägga eller ta emot en utländsk statschef i ett statsbesök.

Övriga personer i den kungliga familjen kan endast göra egna eller ta emot officiella besök.

Det samma gäller även Riksdagens talman, statsministern och andra ministrar.

Mer om statsbesök och officiella besök