Efter åtta månader är vi alla fortfarande starkt påverkade av den rådande pandemin. Många av oss arbetar om möjligt hemma och vårt resande och möjligheter till att röra oss i samhället har begränsats. Dessvärre ser jag dagligen personer som inte längre är lika uppmärksamma med att hålla avstånd till andra personer.

Det gäller att ”hålla i och hålla ut” så att vi så snart som möjligt kan få återgå till en vardag som liknar den vi var vana vid för ett år sedan. Sverige har redan drabbats hårt och i vår omvärld ser vi exempel på hur läget förvärras med kraftiga motåtgärder som följd.

Kungaparet har återvänt från sin karantän på Stenhammar slott och fortsätter att plikttroget utföra sina uppgifter men under andra säkerhetsförhållanden än tidigare. Många framträdanden sker digitalt och både kungen och drottningen har hållit en rad anföranden på detta sätt.

En tung börda vilar på kronprinsessparet som har fått träda in i det fysiska representationsarbetet i allt högre grad. Både kronprinsessan och prins Daniel har även genomfört ett otal möten, framträdanden och invigningar digitalt.

Även öppnandet av Riksmötet blev annorlunda i år. Endast kungaparet representerade den kungliga familjen och bara hälften av riksdagsledamöterna kunde närvara. Naturligtvis är det kungen som öppnar Riksmötet och lika självklart är det att kungssång och nationalsång sjunges.

Det tyckte dock inte några riksdagsmän som inte respekterar vår demokrati och demokratiska beslut om att Sverige är en monarki med kungen som dess högste företrädare. De förblev sittande vid kungaparets ankomst och vägrade att sjunga med i kungssången.

Detta omogna och barnsliga beteende fick en av riksdagsmännen stå till svars för när han senare mötte vår medlem och tidigare riksdagsmannen Cecilia Magnusson i SVT-programmet Mötet. Han tillhör ett av de mindre riksdagspartierna som vid nästa val riskerar att inte längre få mandat för att få ingå i riksdagen.

Om man ens lyckas stå ut med att lyssna på en partiledardebatt, med svammel och käbbel av stora mått, ja då är man tacksam över att vi har en politiskt neutral statschef som är vår och Sveriges högste representant.

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.