Debattinlägg infört i Sydsvenskan, 30 juni 2023

När kungen nyligen besökte Malmö var vi och Malmö andra Malmöbor på Stortorget för att se och lyssna till honom.

Niclas Malmberg och Ina Jönsson, ordförande för Republikanska föreningen respektive Unga republikaner, hävdar att monarkin främjar fjäsk och personkult (Aktuella frågor 20/6). Det är en uppfattning som de flesta svenskar inte delar.

Kungen, kronprinsessan och andra i kungafamiljen åtnjuter ett förtroende politiker bara kan drömma om. En undersökning som Novus gjorde visar att uppemot 70 procent av landets befolkning stöder monarkin som institution.

I år firar Sverige 500 år sedan Gustav Vasa blev kung och 50 år med landets nuvarande kung Carl XVI Gustaf på tronen. Men den svenska monarkin har en längre historia än så.

Sveriges första historiskt bekräftade monark, Erik Segersäll, regerade i slutet av 900-talet. Politiker, regeringar och statsskick har kommit och gått – men monarkin har bestått.

Under årens lopp har olika republikanska grupperingar med varierande metoder försökt uttrycka sitt missnöje. Men kungahuset, Sveriges konstitutionella monarki, står starkt och är inskriven i grundlagen, som en fullt legitim del av landets demokrati och som en symbol för kontinuitet, historisk förankring och samhörighet.

Republikaner hävdar att monarkin inte är en del av Sveriges demokrati. Men kungen är ingen politiker och förväntas inte jaga folkets röster eller förtroende. Kungahuset utövar ingen politisk makt, utan är en offentlig symbol för Sverige som stärker det svenska varumärket och landets anseende i världen. Som sådan är monarkin i sin nuvarande form ganska modern och ett resultat av den kompromiss som slöts brett mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Torekov 1971.

På global nivå är det värt att notera att 7 av 10 av världens friaste och mest demokratiska länder är monarkier, enligt det amerikanska forskningsinstitutet Freedom Houses rapport för 2023. När det gäller de minst fria och demokratiska länderna är 10 av 10 republiker.

Den rankning som Freedom House gör visar också att Sverige är ett av de friaste länderna i världen.

Oavsett vad vi eller Republikanska föreningen tycker om hur den konstitutionella monarkin passar in i Sveriges demokrati, har monarkin folkets uttryckliga stöd. Och i slutänden är det just det som är avgörande.

I en allt mer orolig omvärld och med de många utmaningar Sverige står inför, tror vi att årets jubileum snarare än att väcka republikanen i någon, skapar en enande kraft.

Monarkin har länge varit en samlande symbol för det svenska folket och i tider som dessa behöver människor annat att tänka på ibland. Kanske är ett kungligt besök precis vad som behövs.

Monarkin och det svenska folkets enighet kring den verkar återigen stå starka mot de tillfälliga opinionsvindar som blåser från republikanskt håll.

Kungafamiljen fortsätter att representera Sverige med värdighet och respekt. Det är därför den åtnjuter så starkt stöd. Låt oss alla fortsätta fira årets jubileum med stolthet och tacksamhet för det stabila och samlande ledarskap och den långa historia, tradition och kontinuitet vår monarki erbjuder.

Anna Palm, 1:e vice ordförande i Rojalistiska Föreningen 

Robin Persson, medlem i Rojalistiska Föreningen

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig