26 december 2023 | Införd i Gefle Dagblad

Replik på Republikanska Föreningen: “Grattis Finland – dags för Sverige att ta efter “ den 6/12

I den publicerade debattartikeln av Niclas Malmberg framfördes kritik mot den svenska monarkin och dess förenlighet med demokratiska värderingar. Att påstå att den konstitutionella monarkin i Sverige är odemokratisk, visar på betydande brister i samhällsorientering. Rojalistiska Föreningen får återigen bemöta och belysa för republikaner om varför den konstitutionella monarkin faktiskt är förenlig med vår demokrati.

I den förra artikeln refereras det till Finlands övergång till republik 1917 efter att ha frigjort sig från ryskt styre. Det bör påpekas att varje nations historiska och politiska omständigheter skiljer sig avsevärt. Sveriges monarki har anpassats över tid med omfattande konstitutionella reformer som har resulterat i en ceremoniell och symbolisk roll för monarkin. Jämförelserna med andra nationers övergångar är inte direkt tillämpliga på Sveriges situation och är direkt klumpigt – hela grejen med den svenska monarkin är ju att den är unik för Sverige.

Malmberg hävdar att monarkin motsäger demokratiska ideal genom att antyda att det högsta offentliga ämbetet är ärftligt. Dock har Sveriges monarki utvecklats mot en ceremoniell och icke-politisk roll, vilket tydligt lirar med demokratiska värderingar. Sedan 1974 har monarkins befogenheter begränsats genom konstitutionella förändringar, vilket säkerställer att all offentlig makt utgår från folket. Detta ser vi, och de flesta svenskar som kännetecken för en god demokrati. Den konstitutionella monarkin i Sverige är alltså inte separerad från våra lagar – Den är underställd grundlagen, som författas av svenska folkets valda representanter.

Stödet för monarkin inom Sverige är betydande och återspeglar nationens värderingar och kulturella arv. En betydande del av befolkningen ser monarkin som en samlad symbol för kontinuitet och nationell identitet.

Att förespråka en republik står Republikanska Föreningen fritt att göra. Men att kategorisera monarkin som odemokratiskt förenklar en komplex och mångfacetterad institution som har anpassat sig till demokratiska principer över tid.

Sammanfattningsvis har den svenska monarkin utvecklats för att i dag vara fullt kompatibel med ett demokratiskt statsskick där monarken inte sitter på politiska befogenheter utan istället omfamnar en symbolisk och ceremoniell roll. Institutionen är förenlig med Sveriges kulturella arv, njuter av betydande folkligt stöd och fungerar inom ramen för landets demokratiska institutioner, och så vill vi och den stora majoriteten av det svenska folket att det ska förbli!

Joel Petersson

Styrelseledamot
Rojalistiska Föreningen

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig