När det är kristider kan man alltid lita på kungen som en trygg samlande symbol för […]