Sedan Serafimerorden inrättades har hittills 882 personer tilldelats orden. Den förste var kung Fredrik I som fick orden […]