Insändare i Smålandsposten 2020-06-29 I början av boken 1984 av George Orwell kan man läsa att […]
Vi upplever i dessa tider något som de flesta av oss aldrig tidigare har varit med […]
De rådande omständigheterna under den pågående pandemin har påverkat oss alla och efter ett halvår har […]
Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina av Sverige och Norge föddes den 24 april 1830. Det […]
Kungl. Djurgården är en del av den Kungliga nationalstadsparken. Området har ägts eller disponerats av den […]
En ny kunglig stiftelse har bildats vars syfte är att främja kulturverksamhet i Sverige. Fokus för […]
När det är kristider kan man alltid lita på kungen som en trygg samlande symbol för […]
Måndagen den 2 mars 2020 samlades ett knappt tjugotal rojalister från västra Sverige för årsmöte på […]
Foto: Håhan Rösth
Karldagen firas traditionellt med en middag på lämplig lördag i anslutning till Karldagen den 28 januari. […]
Prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland (Margaret Victoria Augusta Charlotte Norah) föddes i januari 1882 på […]