Vid en mottagning på Kungliga Slottet inför kungens 70-årsdag överlämnades en gåva till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap vars målsättning är att satsa på ungas utveckling […]
Den nuvarande jordanska monarkin bildades 1921. Efter det Osmanska rikets upplösning efter första världskriget tillhörde landet fram till självständigheten 1946 det brittiska Palestinamandatet. År 1921 delades detta mandat i två […]
Fotograf: Pelle Piano
Hedersutnämningen ÅRETS ROJALIST 2015 tilldelades, vid Rojalistiska Föreningens riksstämma 2016, Christopher O’Regan Hedersutnämningen ”Årets rojalist” tilldelas Christopher O’Regan med motiveringen att han genom mångårigt arbete […]
Det har nu gått drygt ett år sedan den nya minoritetsregeringen tillträdde och kungen antydde redan i förra årets jultal att den parlamentariska framtiden kunde […]
Läs hela debattartikeln här: http://www.svt.se/opinion/article6715377.svt
Storhertigdömet Luxemburgs historia är lång och omväxlande. Historien om dynastin sammanfaller med landets. Luxemburg uppstod som ett grevskap under borgen Luxemburg under 900-talet. Under 1200-talets […]
Republikanernas mest centrala och återkommande argument mot monarkin är att den inte skulle vara demokratisk. Det är ett argument som rojalister ibland, men inte alltid, […]
Du kan som medlem i Rojalistiska Föreningen få köpa boken ”Det kungliga året 2015” för endast 198 kr inkl frakt inom Sverige. Leverans sker från […]
Under hösten fick vi åter glädjas åt ett kungligt dop då prins Nicolas döptes i Drottningholms slottskyrka. Det var dock nära att vi inte hade […]
I år har vi åter fått uppleva ännu ett romantiskt kungligt bröllop. Glädjande nog tycks SVT nu också inse att det är svenska folkets önskan […]