Rojalistiska Föreningen har under de senaste åren haft s.k. mingelträffar på olika restauranger i Stockholm där […]
Den 6/12 2018 hade Rojalistiska Föreningen Väst en trevlig kväll med ett spännande föredrag av Christian […]
Lilla Valentina Karlernäs är endast 16 månader men redan en stor beundrare av kungafamiljen. Valentina älskar […]
Söndagen den 16 december invigde Kungen ryttarstatyn över Karl XIV Johan på Slottsbacken. Efter 164 år vid Slussen […]
Regeringsformen ger inte kungen någon formell ställning i hur Sverige styrs. Men ska monarken personifiera staten […]
Vi lämnar ett år efter oss fyllt med jubileer och firande. Jag tänker främst på att […]
Malaysia är en federal konstitutionell valmonarki. Landet består av de tidigare brittiska besittningarna på Malackahalvön och […]
HM Drottning Silvia firar i december sin 75-årsdag. Det känns smått otroligt att drottningen kan hålla […]
Svenska Akademienär en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustaf III. HM Konungen är Akademiens akademiens […]
Slottet ligger vid Karlbergssjön i Solna på gränsen till Stockholm. På medeltiden fanns här tre byar […]