Måndagen den 2 mars 2020 samlades ett knappt tjugotal rojalister från västra Sverige för årsmöte på Drottning Kristinas Jaktslott i centrala Göteborg. Kvällen inleddes med […]
Karldagen firas traditionellt med en middag på lämplig lördag i anslutning till Karldagen den 28 januari. I år hölls middagen den 25 januari på Banérska […]
Prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland (Margaret Victoria Augusta Charlotte Norah) föddes i januari 1882 på Bagshot Park, Surrey, England. Hon var dotter till prins […]
Ett drygt dussintal rojalister från västra delen av riket samlades i Göteborgs mest centralt belägna slott, Drottning Kristinas jaktslott, måndagen den 25 november för att […]
  Begreppet konselj betecknar ett regeringssammanträde under monarkens ordförandeskap. Benämningen härrör från Gustaf III:s tid och syftar på den löst sammansatta grupp av rådgivare kungen […]
I år har det gått 100 år sedan Kronprinsessan Margareta den 1 maj så tragiskt gick bort endast 38 år gammal. Hon efterlämnade, förutom maken […]
År 1897 besökte kung Chulalongkorn, Rama V av Siam, Sverige och Ragunda. Nästan exakt hundra år senare påbörjades byggandet av en paviljong till minne av […]
Den vackra paradbron i jugendstil byggdes 1906–1907. Det berättas att till invigningen så arbetades det under natten till invigningsdagen febrilt för att bron skulle hinna […]
Måndagen den 7 oktober blev oväntat en hektisk dag då telefonsamtal och e-post plötsligt fylldes av frågor om vad jag tyckte om, som journalister uttryckte […]
Carl XVI Gustafs franska härstamning inskränker sig ingalunda enbart till de Bernadotteska rötterna. I själva verket har kungen genom drottningarna Josefina, Sofia och Victoria samt […]

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.