Efter åtta månader är vi alla fortfarande starkt påverkade av den rådande pandemin. Många av oss arbetar om möjligt hemma och vårt resande och möjligheter […]
Insändare i Smålandsposten 2020-06-29 I början av boken 1984 av George Orwell kan man läsa att ”Den som förstår historian förstår framtiden, och den som […]
Vi upplever i dessa tider något som de flesta av oss aldrig tidigare har varit med om. Hela samhället och invanda rutiner har ställts på […]
De rådande omständigheterna under den pågående pandemin har påverkat oss alla och efter ett halvår har vi tvingats inse att det nästan utvecklat sig till […]
Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina av Sverige och Norge föddes den 24 april 1830. Det ljöd 64 kanonskott över Stockholms ström för att fira […]
Kungl. Djurgården är en del av den Kungliga nationalstadsparken. Området har ägts eller disponerats av den svenske regenten sedan 1400-talet. Under Karl XI:s tid uppfördes […]
En ny kunglig stiftelse har bildats vars syfte är att främja kulturverksamhet i Sverige. Fokus för stiftelsen är initialt att fortsätta det temporära skulpturutställningsprojektet på […]
När det är kristider kan man alltid lita på kungen som en trygg samlande symbol för alla svenskar. Alla lyssnar och förstår allvaret när kungen […]
Måndagen den 2 mars 2020 samlades ett knappt tjugotal rojalister från västra Sverige för årsmöte på Drottning Kristinas Jaktslott i centrala Göteborg. Kvällen inleddes med […]
Karldagen firas traditionellt med en middag på lämplig lördag i anslutning till Karldagen den 28 januari. I år hölls middagen den 25 januari på Banérska […]