Denna vår har varit som en lång fest för oss rojalister. Vi har sett hur […]
I Länstidningen i Södertälje fanns den 2 mars en insändare med inslag av avundsjuka och påhopp […]
Vid en mottagning på Kungliga Slottet inför kungens 70-årsdag överlämnades en gåva till Konungens Stiftelse Ungt […]
Den nuvarande jordanska monarkin bildades 1921. Efter det Osmanska rikets upplösning efter första världskriget tillhörde landet fram till självständigheten […]
Fotograf: Pelle Piano
Hedersutnämningen ÅRETS ROJALIST 2015 tilldelades, vid Rojalistiska Föreningens riksstämma 2016, Christopher O’Regan Hedersutnämningen ”Årets rojalist” tilldelas […]
Det har nu gått drygt ett år sedan den nya minoritetsregeringen tillträdde och kungen antydde redan […]
Läs hela debattartikeln här: http://www.svt.se/opinion/article6715377.svt
Storhertigdömet Luxemburgs historia är lång och omväxlande. Historien om dynastin sammanfaller med landets. Luxemburg uppstod som […]
Republikanernas mest centrala och återkommande argument mot monarkin är att den inte skulle vara demokratisk. Det […]
Du kan som medlem i Rojalistiska Föreningen få köpa boken ”Det kungliga året 2015” för endast […]