Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina av Sverige och Norge föddes den 24 april 1830. Det […]
Kungl. Djurgården är en del av den Kungliga nationalstadsparken. Området har ägts eller disponerats av den […]
En ny kunglig stiftelse har bildats vars syfte är att främja kulturverksamhet i Sverige. Fokus för […]
När det är kristider kan man alltid lita på kungen som en trygg samlande symbol för […]
Måndagen den 2 mars 2020 samlades ett knappt tjugotal rojalister från västra Sverige för årsmöte på […]
Foto: Håhan Rösth
Karldagen firas traditionellt med en middag på lämplig lördag i anslutning till Karldagen den 28 januari. […]
Prinsessan Margareta av Storbritannien och Irland (Margaret Victoria Augusta Charlotte Norah) föddes i januari 1882 på […]
Ett drygt dussintal rojalister från västra delen av riket samlades i Göteborgs mest centralt belägna slott, […]
  Begreppet konselj betecknar ett regeringssammanträde under monarkens ordförandeskap. Benämningen härrör från Gustaf III:s tid och […]
I år har det gått 100 år sedan Kronprinsessan Margareta den 1 maj så tragiskt gick […]