RojF Skånes möte på Bosjökloster

Vi var en skara glada Rojalister som träffades i november på vackra Bosjökloster där vi serverades goda smörgåsar och kaffe/te.

Ingrid Trolle trollband oss när hon berättade om Skåne på 1300-talet då Skåne var svenskt. Vem visste att kung Magnus Eriksson köpte Skåne för 8 ton silvermynt? Och att han kröntes på St Libers Hög i Lund.

Kung Magnus och hans drottning Bianca (rida rida ranka hästen heter Blanka) reste mycket i Skåne, Sverige, Danmark och Finland.

Under kung Magnus regentår var det mycket fredligt i Skåne.

Skåne var svenskt från 1332-1360 och kung Magnus skrev nya lagar för hela Sverige bl.a. avskaffade han träldomen i Skåne 1335 och så är det än idag. “Man eller kvinna av kvinna född, skall icke vara den andres träl.”

Bosjökloster är ett slott som grundades på 1180-talet. Det ligger vid Ringsjön. Slottsanläggningen, där Bosjöklosters kyrka ingår, har borggård, rosengård, trädgårdsterrasser och örtagård.

På slottet finns konstutställningar, restaurang och museum. Skånedagarna i början av september är det största av flera evenemang. Sedan 2009 arrangeras sommarkonserter under namnet Musik på Bosjökloster.

Ursprungligen var Bosjökloster ett av tre medeltida nunnekloster som fanns i Skåne. Genom ett bevarat påvebrev, utställt av Lucius III omkring 1182, tar påven klostret i sitt beskydd.

Anna Palm
RojF Skåne

Succé för RojF Skåne

I augusti träffades Skånemedlemmarna på Skarhults slott för en visning av ”Den dolda kvinnomakten”. Då det finns ett minst sagt uppdämt behov hos våra skånska medlemmar att få träffas blev antalet rekordstort. Visningen fick genast dubbleras och slottsfrun grevinnan Alexandra von Schwerin guidade en grupp och hennes kunniga mamma Helena Silfverhielm lotsade den andra gruppen genom salarna.

Visningen visade i detalj femton slottsfruars liv på plats i de salar kvinnorna själva byggt, verkat och dött i. Kvinnornas liv och strävan spelades upp i närbild, från utmobbad caféservitris till excentrisk drottning. Dessa kvinnor har genom eget mod, handlingskraft och ambition avgjort slottets historia. För oss blev de nu levande igen.

Efter visningen samlades medlemmarna i slottsvalven för samkväm och förtäring. Diskussionerna var livliga och alla var eniga om att det inte skall dröja alltför länge till nästa träff.

Från medeltid till renässans.

Skarhult är ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott. Byggt under ledning av slottsfrun Mette Rosenkrantz på 1560-talet. Senare även upprustat av arkitekt Carl Georg Brunius omkring 1850.

Den äldsta delen av slottet är sydlängan. Slottets näst äldsta del är östlängan. Dess intakta yttre renässansdekorationer är ovanliga på Skåneborgar. Ovanför dess yttre portöppning anger en stentavla att Steen Rosensparre lät uppföra ”thette hus” år 1562. Slottets nyaste del är västlängan, Den uppfördes på sen 1500-tal, troligen av Steen Rosensparres son, Oluf Steensen Rosensparre.