Rojalistiska Föreningen Väst

Christian Thorén och Marie-Louise Hänel Sandström

Den 6/12 2018 hade Rojalistiska Föreningen Väst en trevlig kväll med ett spännande föredrag av Christian Thorén, som tillhör Kungliga Majestäts Orden. Han är även Ordensamanuens samt Ordenshistoriograf. Christian Thorén arbetar till vardags på Göteborgs Stadsmuseum som intendent över museets olika samlingar.

Serafimerorden är Sveriges förnämsta orden. Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.

De sista icke kungliga svenskar som tilldelades orden den 3 december 1974 var bankmannen och företagsledaren Marcus Wallenberg Jr och presidenten i Svea hovrätt Sten Rudholm. Han utnämndes senare till Hovmarskalk och var även ledamot av Svenska Akademien där han satt på stol nr 1.

Det blev en intressant kväll där medlemmarna fick höra historien bakom flera olika ordnar samt även beskåda både medaljer, broscher och olika ordenstecken och ordensband.

Mötet hölls i Medborgarskolans lokaler i centrala Göteborg och kvällen avslutades med en jultallrik.

 

Marie-Louise Hänel Sandström

Ordf Rojalistiska Föreningen Väst

Besök på Drottning Kristinas jaktslott

Medlemmarna inbjöds i november 2017 till en intressant föredragning om Drottning Kristinas jaktslott och dess lite oväntade historia. Efteråt intogs jultallrik och medlemmarna hade många intressanta diskussioner. Föredragande var vice ordf. Pehr Gärdhagen och ledamoten Anders W Lindström i Kulturminnesföreningen Otterhällan.

Kungen firades med salut i Göteborg

Rojalistiska Föreningen Väst inbjöd i samarbete med Götiska förbundet till friande av H.M. Konungens födelsedag på Skansen Lejonet i Göteborg. Representanter från Försvarsmakten ordnade med salut från skansens kanoner samt därtill hörande fanvakt.

Efter saluten och efterföljande mingel på skansens sluttningar fortsatte samlingen inne i borgen. Högst upp i borgen, omslutna av Svea Rikes konungars valspråk, sjöngs Kungssången och det utbringades ett fyrfaldigt leve för Konungen. Därefter inmundigades smörgåstårta i god samvaro.

Ett 25-tal personer hade slutit upp till firandet. 

Rojalistisk afton i Göteborg

Samma dag som Prins Oscar har namnsdag, torsdagen den 1 december, hade Rojalistiska Föreningen Väst inbjudit till en rojalistisk afton i Göteborg. Syftet var inte enbart att hedra prinsen på hans namnsdag utan även att såväl väcka intresse som stimulera redan befintligt intresse kring vårt statsskick, vår kungafamilj och Rojalistiska föreningens arbete kring detta. Då avdelningen i väst har nära samarbete med Götiska förbundet hade den sistnämnda öppnat upp sina ståndsmässiga lokaliteter på borgen Skansen Lejonet för kvällen.

En huvudpunkt på kvällens program var när föreningens ordförande och vice ordförande på riksplanet, Patrik Åkesson och Folke Höjmar, tillresta från Stockholm enbart för kvällens begivenhet, höll en såväl inspirerande som initierad presentation över Rojalistiska föreningen och dess arbete. En annan programpunkt som förgyllde kvällen var när representanter ur Götiska förbundet berättade om sin förbundsborg och dess historia.

Från den västra avdelningen fanns dess ordförande Ingela Ferneborg och vice ordförande Marie-Louise Hänel-Sandström på plats och höll samman kvällen och ordnade med förtäring i form av såväl glögg med tilltugg som välsmakande baguette vilken inmundigades i god anda.

En afton i Rojalistiska föreningens namn kommer inte till sin fulla rätt om inte nya medlemmar kan hälsas välkomna, något som blev fallet – i plural – även denna afton.

Tack till såväl medverkande som alla som slöt upp på plats.

 

Anders Svensson
RojF Väst

 

Bildtext:

Ingela Ferneborg och Marie-Louise Hänel-Sandström tackar Patrik Åkesson och Folke Höjmar från Riksstyrelsen samt representant från Götiska förbundet för kvällen. Foto: Anders Svensson