Julfirande hos RojF Väst

Ett drygt dussintal rojalister från västra delen av riket samlades i Göteborgs mest centralt belägna slott, Drottning Kristinas jaktslott, måndagen den 25 november för att umgås, äta jultallrik och inte minst lyssna till föredrag hållet av Brittmo Bernhardsson.

Temat för föredraget var ”Residenset genom tid och rum”. Brittmo, som själv under flera år bott i residenset, berättade engagerat om detta, dess historia, de relativt okända kvinnorna i residenset och om de svenska regenternas kopplingar till byggnaden.

Residenset stod klart 1651 AD och är Göteborgs äldsta bebodda byggnad. Förutom titeln residenset kallas byggnaden såväl Torstensonska palatset, efter Lennart Torstensson, som Kungshuset. Församlingen fick veta att kung Karl X Gustav bodde i huset i samband med riksdagen i Göteborg år 1660. Det var också i residenset som Karl X Gustav dog samma år bara 38 år gammal varvid Karl XI utsågs till kung i det närbelägna Kronhuset. Sedan år 1700 har residenset tjänat som bostad för landshövdingen.

Ett stort tack till Brittmo Bernhardsson men också till alla som kom och bidrog till en gemytlig afton i god rojalistisk anda!

Bildtexter

Marie-Louise Hänel-Sandström, ordförande RojFV, Gunnar Perman, engagerad rojalist och Brittmo Bernhardsson, kvällens föredragshållare.

Plakett på residenset med texten:

Sveriges Konung Carl X Gustaf afled i denna byggnad den 13 februari 1660 bortryckt i sitt 38:de lefnadsår från vidtomfattande planers fullbordan under brinnande krig och allvarsfyllda öfverläggningar med Rikets i denna Stad församlade Ständer.

 

 

 

Återinvigning av Vasabron i Göteborg

Den vackra paradbron i jugendstil byggdes 1906–1907. Det berättas att till invigningen så arbetades det under natten till invigningsdagen febrilt för att bron skulle hinna bli färdig. Och på morgonen var byggnadsställningarna nedmonterade och allt verkligen klart.

Ett stort antal göteborgare hade samlats för att uppleva den kungliga glansen, men de blev nog relativt besvikna. Kronprinsen var sen till sin andra invigning den dagen – av högskolan uppe i Vasaparken, idag Göteborgs universitet – så han åkte över Vasabron utan att stanna.

Med tiden fick den vackra bron sprickor och bron har nu ersatts med en ny och starkare konstruktion. Målet var att behålla och återskapa så mycket som möjligt av bron utseende.

Återinvigningen skedde med pompa och ståt den 10 augusti 2019 och tal av trafiknämndens ordförande. Kronprins Gustaf, rolltolkad av Fredrik Samuelsson, klippte denna gång bandet med en gyllene sax. Naturligtvis var även representanter från RojF Väst närvarande vid detta högtidliga tillfälle.

Rojalistiska Föreningen Väst

Carl Otto Freiherr von Lempruch

Rojalistiska Föreningen Väst har haft årsmöte 190221. Traditionsenligt hölls mötet på stämningsfulla Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg.
Vi hade äran att ha Carl Otto Freiherr von Lempruch som årsmötestalare. Han är österrikisk riskfriherre och härstammar från en släkt med rötter från 1200-talet. Han visade bilder och berättade mycket målande om familjens vackra slott Albrecktsberg an der Grossen Krems i Niederösterreich.
Den nya styrelsen för RojF Väst:
Marie-Louise Hänel Sandström ordf
Pehr Gärdhagen vice ordf
Anders Svensson sekreterare
Kalle Bäck ledamot
Johan Reimers ledamot
Anna Jolfors ledamot

Program för våren
Inbjudan skickas via email till kretsens medlemmar.
190430 Vi firar H.M.K Carl Gustafs födelsedag och deltager vid salutskjutning kl 12:00 vid Skansen Lejonet, Göteborg.
190606 Vi firar Sveriges Nationaldag med sång och salutskjutning kl 11:00 vid Skansen Lejonet, Göteborg.

Till hösten kommer vi att hålla en utbildning om Göteborgs historia tillsammans med Medborgarskolan.

Rojalistiska Föreningen Väst

Christian Thorén och Marie-Louise Hänel Sandström

Den 6/12 2018 hade Rojalistiska Föreningen Väst en trevlig kväll med ett spännande föredrag av Christian Thorén, som tillhör Kungliga Majestäts Orden. Han är även Ordensamanuens samt Ordenshistoriograf. Christian Thorén arbetar till vardags på Göteborgs Stadsmuseum som intendent över museets olika samlingar.

Serafimerorden är Sveriges förnämsta orden. Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska Kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.

De sista icke kungliga svenskar som tilldelades orden den 3 december 1974 var bankmannen och företagsledaren Marcus Wallenberg Jr och presidenten i Svea hovrätt Sten Rudholm. Han utnämndes senare till Hovmarskalk och var även ledamot av Svenska Akademien där han satt på stol nr 1.

Det blev en intressant kväll där medlemmarna fick höra historien bakom flera olika ordnar samt även beskåda både medaljer, broscher och olika ordenstecken och ordensband.

Mötet hölls i Medborgarskolans lokaler i centrala Göteborg och kvällen avslutades med en jultallrik.

 

Marie-Louise Hänel Sandström

Ordf Rojalistiska Föreningen Väst

Besök på Drottning Kristinas jaktslott

Medlemmarna inbjöds i november 2017 till en intressant föredragning om Drottning Kristinas jaktslott och dess lite oväntade historia. Efteråt intogs jultallrik och medlemmarna hade många intressanta diskussioner. Föredragande var vice ordf. Pehr Gärdhagen och ledamoten Anders W Lindström i Kulturminnesföreningen Otterhällan.

Kungen firades med salut i Göteborg

Rojalistiska Föreningen Väst inbjöd i samarbete med Götiska förbundet till friande av H.M. Konungens födelsedag på Skansen Lejonet i Göteborg. Representanter från Försvarsmakten ordnade med salut från skansens kanoner samt därtill hörande fanvakt.

Efter saluten och efterföljande mingel på skansens sluttningar fortsatte samlingen inne i borgen. Högst upp i borgen, omslutna av Svea Rikes konungars valspråk, sjöngs Kungssången och det utbringades ett fyrfaldigt leve för Konungen. Därefter inmundigades smörgåstårta i god samvaro.

Ett 25-tal personer hade slutit upp till firandet. 

Rojalistisk afton i Göteborg

Samma dag som Prins Oscar har namnsdag, torsdagen den 1 december, hade Rojalistiska Föreningen Väst inbjudit till en rojalistisk afton i Göteborg. Syftet var inte enbart att hedra prinsen på hans namnsdag utan även att såväl väcka intresse som stimulera redan befintligt intresse kring vårt statsskick, vår kungafamilj och Rojalistiska föreningens arbete kring detta. Då avdelningen i väst har nära samarbete med Götiska förbundet hade den sistnämnda öppnat upp sina ståndsmässiga lokaliteter på borgen Skansen Lejonet för kvällen.

En huvudpunkt på kvällens program var när föreningens ordförande och vice ordförande på riksplanet, Patrik Åkesson och Folke Höjmar, tillresta från Stockholm enbart för kvällens begivenhet, höll en såväl inspirerande som initierad presentation över Rojalistiska föreningen och dess arbete. En annan programpunkt som förgyllde kvällen var när representanter ur Götiska förbundet berättade om sin förbundsborg och dess historia.

Från den västra avdelningen fanns dess ordförande Ingela Ferneborg och vice ordförande Marie-Louise Hänel-Sandström på plats och höll samman kvällen och ordnade med förtäring i form av såväl glögg med tilltugg som välsmakande baguette vilken inmundigades i god anda.

En afton i Rojalistiska föreningens namn kommer inte till sin fulla rätt om inte nya medlemmar kan hälsas välkomna, något som blev fallet – i plural – även denna afton.

Tack till såväl medverkande som alla som slöt upp på plats.

 

Anders Svensson
RojF Väst

 

Bildtext:

Ingela Ferneborg och Marie-Louise Hänel-Sandström tackar Patrik Åkesson och Folke Höjmar från Riksstyrelsen samt representant från Götiska förbundet för kvällen. Foto: Anders Svensson