Stödjande medlemskap för juridiska personer (ständigt medlem)

10 000 kr