Stödjande medlemskap för juridiska personer (ständigt medlem)