Stödjande medlemskap för juridiska personer (årligt)