Stödjande medlemskap för juridiska personer (årligt)

2 000 kr