Fotograf: Pelle Piano

Hedersutnämningen ÅRETS ROJALIST 2015

tilldelades, vid Rojalistiska Föreningens riksstämma 2016, Christopher O’Regan

Fotograf: Pelle Piano

Christopher O`Regan är historiker och en av Sveriges främsta kännare av 1700-talet. (Fotograf: Pelle Piano)

Hedersutnämningen ”Årets rojalist” tilldelas Christopher O’Regan med motiveringen att han genom mångårigt arbete och på ett lättsamt sätt spridit kunskap om Sveriges kungar och viktiga perioder i landets historia. Han har gjort detta på ett pedagogiskt, fängslande och lättillgängligt sätt bl.a. genom böcker, föredrag och uppskattade TV-produktioner.

Christopher O’Regan har sannolikt bidragit till att allmänheten fått upplysningar och kunskaper om historien som man annars kanske inte hade kunnat ta till sig. Med sina egna gedigna kunskaper och vältalighet förmår han att levandegöra historien.

 

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.