Måndagen den 7 oktober blev oväntat en hektisk dag då telefonsamtal och e-post plötsligt fylldes av frågor om vad jag tyckte om, som journalister uttryckte det, kungen kastade ut familjemedlemmar ur den kungliga familjen.

Jag kunde ana en viss besvikelse hos journalisterna när mina svar inte var negativa till förändringen. I stället känns det som ett bra förtydligande och ett fullt naturligt steg särskilt inför barnbarnens planerade skolgång och tidigare krav på att undervisningen måste ske i Sverige. Nu underlättas det för barnen att i framtiden kunna välja egna inriktningar för hur deras liv skall formas.

I verkligheten är det så att kungen beslutat om förändringar i Det Kungl. Huset. Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom Den Kungl. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet.

Beslutet innebär att DD.KK.HH. prins Carl Philips och Prinsessans Sofias barn samt H.K.H. Prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills barn inte längre kommer att tillhöra Det Kungl. Huset. Prinsarna och prinsessorna är naturligtvis fortsatt medlemmar av Den Kungl. Familjen. De har däremot inte längre ställning som Kungliga Högheter och förväntas inte i framtiden åta sig sådana uppdrag som ankommer på statschefen. Barnen kommer även fortsatt att bära de hertig- och hertiginnetitlar de tilldelats av kungen.

H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är, tillsammans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater.

Prins- och prinsessparen kommer fortsatt att verka inom de ideella stiftelser och verksamheter som de grundat och/eller engagerat sig i. Därutöver utför de officiella uppdrag i den utsträckning som kungen beslutar om.

Frågan om apanaget och vem som får del av detta är en fråga där kunskapen hos journalister oftast är dålig och det finns många missuppfattningar som dessvärre ofta blir till felaktiga sanningar. Jag tvingades förklara att det är HM Konungen som tilldelas ett apanage och övriga familjemedlemmar endast i vissa fall får del av detta då de utfört representation för Sverige.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig

Tipsa någon om RojF

I formuläret nedan kan du tipsa någon om föreningen. Då skickas ett e-postmeddelande till den som du tror skulle vilja veta mer om RojF. Av mejlet kommer det att framgå att det är från dig som tipset kommer.

Stöd RojF

Swisha en gåva till
123-390 05 45

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro eller Swish.