Prinsessan Margaretha 2010Prinsessan Margaretha Désirée Victoria Ambler, föddes den 31 oktober 1934 på Haga slott. Hon är svensk prinsessa och dotter till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Prinsessan är äldsta syster till kung Carl XVI Gustaf, samt ledamot av Serafimerorden.

Prinsessans far prins Gustaf Adolf omkom i en flygolycka 1947 men prinsessan Sibylla bodde under några år kvar på Haga slott och prinsessan Margareta med hennes yngre systrar benämndes ofta som Hagasessorna. 1950 flyttade familjen till prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Prinsessan Margaretha utbildade sig i klädsömnad på Märthaskolan.

Prinsessan Margaretha gifte sig den 30 juni 1964 med engelsmannen John Ambler i Gärdslösa kyrka på Öland. Genom sitt giftermål med en icke kunglig man avstod Margaretha enligt tidens praxis från sin ställning som kunglig prinsessa men fick ändå hederstiteln Prinsessan Margaretha, fru Ambler.

Paret var först bosatt i London, men slog sig sedan ner på herrgården Chippinghurst Manor utanför Oxford. I samband med giftermålet drog sig prinsessan Margaretha bort från rampljuset. Hennes enda offentliga uppdrag har varit att inviga Svenska kyrkans julbasar i London. Paret fick barnen Sybilla, Edward och James. John Ambler avled 2008. Prinsessan Margaretha är sedan dess bosatt i en by i Oxfordshire utanför London.

Dottern friherrinnan Sybilla är separerad från friherre Cornelis von Dinklage och har två barn. Sonen Edward är gift med Helen Jane Roos och har två barn. Yngsta sonen James är gift med Ursula Mary Shipley och har också två barn.

Prinsessan Margaretha syns sällan hemma i Sverige men vid större familjehögtider får vi ibland glädjen att kunna återse henne.

 

 

Bildtexter

Prinsessan Margaretha vid kronprinsessbröllopet 2010

 

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.