Carl XIV Johan

Francois Gerard (1770-1837): Karl XIV Johan som kronprins (1763-1844). Olja på duk, utförd 1811.