Hedersomnämningen

RojF_cirkel_300_guld

ÅRETS ROJALIST 2017

tilldelades, vid Rojalistiska Föreningens riksstämma 2018

Herman Lindqvist

Hedersutnämningen ”Årets rojalist” tilldelas Herman Lindqvist med motiveringen att han genom ett mångårigt arbete och på ett lättsamt sätt spridit kunskap om Sveriges kungar och viktiga perioder i landets historia. Han har gjort detta på ett pedagogiskt, fängslande och lättillgängligt sätt bl.a. genom ett stort antal böcker, föredrag och uppskattade historiska TV-program.

Herman Lindqvist har sannolikt bidragit till att läsarna och tittarna fått upplysningar och kunskaper om historien som man annars kanske inte hade kunnat ta till sig. Han levandegör historien genom sin förmåga att i tal och skrift dela med sig av sin kunskap.

Foto: Frankie Fouganthin.
Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk.

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.