Vi har ett av världens bästa kungahus. Låt oss vara stolta och våga visa det. Svensk nyhetsmedia visar eller skriver sällan om aktiviteter som kungafamiljens medlemmar deltar i. När det förekommer är det snarast så att media försöker hitta något som kan vara nedlåtande eller förlöjligande.

Särskilt i kvällspressen förekommer det ofta att någon i familjen kopplas ihop med en händelse eller person som är inblandad i ett mindre smickrande sammanhang. Detta oavsett om kungligheten är en nära bekant eller ej. Rubriksättarna drar sig dock inte för att använda en kunglig persons namn i en rubrik för att skapa ytterligare uppmärksamhet. Jag tycker att detta är en form av falsk marknadsföring som tyvärr sällan ifrågasätts. Dessa rubrikers syfte verkar främst ha till avsikt att skada en kunglighets rykte.

I februari gick Prins Henrik av Danmark bort. Då jag har tillgång till dansk TV kunde jag från tidig morgon till sen kväll, i direktsändning, följa programmen. DR hade skickat reportrar till alla danska kungliga slott. Här bevakade man och intervjuade ett stort antal medborgare då dessa sökte sig till slotten för att hedra prinsen med att lämna blommor på slottstrappor, infarter och vid grindar.

I studiomiljö fanns journalister, kungaexperter och tidigare hovanställda. Det var saklig rapportering och utan negativa, ifrågasättande republikanskt färgade inslag. Inte heller reportrarna ute på fältet ansträngde sig för att leta fram någon som kunde uttala sig negativt om prinsen eller den danska kungliga familjen. Här har SVT och övrig svensk media en del att lära av dansk media.

Sverige och Japan högtidlighåller i år 150 år av diplomatiska förbindelser. Den japanska regeringen inbjöd i april kungaparet till ett officiellt besök. Från regeringen deltog samordnings- och energiministern samt EU- och handelsministern.

En ovanligt stor svensk affärsdelegation följde med för att delta vid Japan–Sweden Business Summit, det största möte mellan svenskt och japanskt näringsliv som hittills organiserats. Business Sweden arrangerade också ett stort antal seminarier och möten i syfte att stärka handelsrelationerna mellan länderna.

Innovation, forskning och hållbarhet var frågor som belystes. Vidare berördes samhällsfrågor som åldrande och våld mot barn.

Under besöket träffade och samtalade kungen och krottningen även med kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko. Premiärministern tog emot för ett möte följt av en middag till kungaparets ära.

Monarkimotståndare vill sällan erkänna att kungaparets närvaro vid denna typ av besök har någon betydelse. Därför var det trevligt att höra Business Swedens VD

uttala sig i radio om hur viktigt det är med kunglig närvaro i dessa sammanhang.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig