Bild av segelfartyg

Under året fyllde marinen femhundra år. Detta har uppmärksammats på olika sätt runt om i landet.

1522 föddes den svenska flottan. Anledningen var havets och sjövägarnas betydelse i en orolig tid. Marians närvaro har genom seklen, såväl i orostider som under lugnare perioder, varit viktig för Sveriges utveckling och självständighet.

Under 1500-talet skedde förändringar som påverkade den marina arenan i östersjöområdet. Handeln och sjöfarten ökade och sjöröveri var ett utbrett problem. Det land som hade kontroll och makt över Östersjön var det land som hade kontroll över handel. Den danske kungen Kristian II erövrade Stockholm med sin flotta 1520 för att stärka sin position och kunna kontrollera handeln. Det krävdes en egen svensk flotta för att kunna befria Stockholm och därmed minska danskarnas dominans i Östersjön.

Gustav Vasa köpte tio bestyckade fartyg från Lübeck som levererades den 7 juni 1522 vid Slätbaken utanför Söderköping och den svenska marinen var därmed född.

500 år av hav, människor och konflikter

Sjöfarten och handeln har länge varit en grundsten för Sverige. Redan på 1350-talet infördes förbud mot att fälla ek. Virket behövdes för skeppsbyggnad. Ekarnas betydelse för skeppsbyggnad var viktig och prioriterad fråga ända in till mitten av 1800-talet. 1832 planterades det 300.000 ekar på Visingsö i Vättern för att kunna tillgodose marinens framtida behov i skeppsbygge. 1975 fick Försvarsmakten besked att ekarna var klara för leverans.

Utvecklingen har gått framåt och ekarna på Visingsö har aldrig behövt avverkas för militära fartygsbyggen. Däremot kvarstår behovet av fartyg och marin närvaro i vårt närområde. Historien förändras, tekniken utvecklas och nya behov uppkommer efter hur omvärldsläget skiftar. Det som inte har förändrats är att havet är en naturlig del av Sverige och att vi är beroende av vårt sjöterritorium. Sveriges kustlinje är en av Europas längsta har alltid varit en självklar plats för olika aktörer genom handel, sjöfart och säkerhet. Vår närvaro till sjöss och vår förmåga att följa rörelser i Östersjön och vårt närområde har alltid varit viktigt. Marinen verkar med fartyg och enheter över hela vårt sjöterritorium, från det öppna havet in till hamnområdet.

På Försvarsmaktens hemsida kan man fördjupa sig i de tidigare århundradens historia.

1600-talet var krigens och katastrofernas århundrade.

1700-talet betecknas som skeppsbyggnadskonstens århundrade.

Under 1800-talet gick man från trä, segel och mynningsladdare till järn, ånga, räfflade kanoner och nya vapentyper.

1900-talet var världskrigens och det kalla kriget århundradet.

Under 2000-talet går vi mot framtiden.

Artikelns källa är Försvarsmaktens hemsida

www.forsvarsmakten.se

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig