Rojalistiska Föreningens medlemmar gratulerar Prinsessan Madeleine och herr Christopher O’Neill samt den övriga kungliga familjen.