Välkommen till Rojalistiska Föreningen

Rojalistiska föreningen är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Monarkin är en omistlig del av svensk tradition och statsskick.

- Vi vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket dess historiska förankring och nuvarande ställning.
- Vi bevakar vad som i riksdagen och den övriga samhällsdebatten sägs om Sveriges statsskick.
- Vi ger ut tidskriften Rojalisten med fyra nummer/år.
- Vi anordnar föreläsningar, konferenser och studiebesök.

Rojalistiska föreningens ekonomi är helt baserad på medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Vår organisation utgörs av Riksstämma, Riksstyrelse och regioner. Rojalistiska Föreningen förkortas RojF.

Varför monarki?

Läs mer om några av våra argument för monarki.

Läs här

Bli medlem

Läs mer om hur du kan bli medlem i RojF.

Läs här

Gilla oss på Facebook!

Besök gärna vår Facebooksida och gilla oss där.

Läs här

Gilla oss på Facebook

12 oktober 2015 14:04 Länk
Historisk film från 1946. Den visar Hagasessorna som visar sig ha "spring i benen" på samma sätt som prinsessorna Estelle och Leonore, prins Carl Gustafs dop samt Nationaldagsfirande med flaggutdelning på Stockholms Stadion.

http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=597