Välkommen till Rojalistiska Föreningen

Rojalistiska föreningen är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Monarkin är en omistlig del av svensk tradition och statsskick.

- Vi vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket dess historiska förankring och nuvarande ställning.
- Vi bevakar vad som i riksdagen och den övriga samhällsdebatten sägs om Sveriges statsskick.
- Vi ger ut tidskriften Rojalisten med fyra nummer/år.
- Vi anordnar föreläsningar, konferenser och studiebesök.

Rojalistiska föreningens ekonomi är helt baserad på medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Vår organisation utgörs av Riksstämma, Riksstyrelse och regioner. Rojalistiska Föreningen förkortas RojF.

Varför monarki?

Läs mer om några av våra argument för monarki.

Läs här

Bli medlem

Läs mer om hur du kan bli medlem i RojF.

Läs här

Gilla oss på Facebook!

Besök gärna vår Facebooksida och gilla oss där.

Läs här

Gilla oss på Facebook

Bli medlem

200 kr /år

Årsvis medlemskap. För detta får du bl.a. Rojalisten 4 gånger per år.