Måndagen den 2 mars 2020 samlades ett knappt tjugotal rojalister från västra Sverige för årsmöte på Drottning Kristinas Jaktslott i centrala Göteborg.

Kvällen inleddes med att årsmöte hölls. Under detta valdes Marie-Louise Hänel Sandström till ordförande, Pehr Gärdhagen till vice ordförande och Anna Jolfors, Kalle Bäck och Anders Svensson till ledamöter. Omval för samtliga. Ett tack framfördes till Johan Reimers som slutade i styrelsen.

Under årsmötet lämnade engagerade medlemmar flera förslag på aktiviteter som föreningen kan arrangera framöver, något som tacksamt noterades av styrelsen.

Efter årsmötet berättade Anna Jolfors om kungligheters besök på ”Börsen”. Denna göteborgska byggnad, belägen vid Gustaf Adolfs Torgs norra sida, är kommunfullmäktiges sammanträdeslokal och fungerar som stadens stora representationsbyggnad. Den är ritad av Pehr Johan Ekman och invigdes 1 december 1849. Under årens lopp har en mängd kungligheter besökt lokalen vilket Anna inte bara berättade om utan också visade en stor mängd bilder på. Anna berättade också om hur byggnaden fått utgöra lokal för flera filminspelningar av mer modernt snitt.

Kvällen avslutades med att landgång med tillhörande dryck serverades under det att församlingen fortsatte gemytligt samtal om både kungligheter och annat.

Anders Svensson
Rojalistiska Föreningen Väst

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.