Ett drygt dussintal rojalister från västra delen av riket samlades i Göteborgs mest centralt belägna slott, Drottning Kristinas jaktslott, måndagen den 25 november för att umgås, äta jultallrik och inte minst lyssna till föredrag hållet av Brittmo Bernhardsson.

Temat för föredraget var ”Residenset genom tid och rum”. Brittmo, som själv under flera år bott i residenset, berättade engagerat om detta, dess historia, de relativt okända kvinnorna i residenset och om de svenska regenternas kopplingar till byggnaden.

Residenset stod klart 1651 AD och är Göteborgs äldsta bebodda byggnad. Förutom titeln residenset kallas byggnaden såväl Torstensonska palatset, efter Lennart Torstensson, som Kungshuset. Församlingen fick veta att kung Karl X Gustav bodde i huset i samband med riksdagen i Göteborg år 1660. Det var också i residenset som Karl X Gustav dog samma år bara 38 år gammal varvid Karl XI utsågs till kung i det närbelägna Kronhuset. Sedan år 1700 har residenset tjänat som bostad för landshövdingen.

Ett stort tack till Brittmo Bernhardsson men också till alla som kom och bidrog till en gemytlig afton i god rojalistisk anda!

Bildtexter

Marie-Louise Hänel-Sandström, ordförande RojFV, Gunnar Perman, engagerad rojalist och Brittmo Bernhardsson, kvällens föredragshållare.

Plakett på residenset med texten:

Sveriges Konung Carl X Gustaf afled i denna byggnad den 13 februari 1660 bortryckt i sitt 38:de lefnadsår från vidtomfattande planers fullbordan under brinnande krig och allvarsfyllda öfverläggningar med Rikets i denna Stad församlade Ständer.

 

 

 

För Sverige i tiden

Monarkin är en omistlig del inte bara av Sveriges historia, utan också Sveriges nutid och framtid. I vår monarki är riksdagen folkets främsta företrädare och konungen rikets statschef, i demokratiskt beslutad ordning. Det tycker vi är bra av flera anledningar. Läs mer om varför vi menar att monarkin är det bästa för Sverige.