Det lilla landet Lesotho är en parlamentarisk konstitutionell monarki och enhetsstat. Monark är kung Letsie III. 

Lesotho var tidigare den brittiska besittningen Basutoland, och enades till ett kungarike omkring 1820 av Moshoeshoe I. 

Under en orolig period i början av 1800-talet då Zulufolkens våldsamma och framgångsrika expansion ledde till att många byar splittrades och människor flydde. Moshoeshoe I, lyckades organisera ett motstånd på en naturlig fästning, berget Thaba Bosiu.

Även om Moshoeshoe kunde hålla zuluerna stången så fick han även försvara sig mot de boer som vandrade in från Kapprovinsen. Boerna lyckades annektera den största delen av de bördiga lågländerna. Då befolkningen kände sig hotad av boerna i Oranjefristaten valde landet 1868 att bli ett brittiskt protektorat. 

Efter Moshoeshoe I:s död 1870 införlivades området med Kapkolonin och blev därefter återigen ett eget protektorat.1884 blev Lesotho kronkoloni som det brittiska protektoratet Basutoland.

Landet blev självständigt 1966, med Moshoeshoe II som kung. Ett mångårigt militärstyre tvingade slutligen kung Moshoeshoe II i exil 1990. Han återkom dock 1995 men vid sin död 1996 blev hans son insatt som kung Letsie III.

År 1993 återupprättades en konstitutionell regering efter 23 års militärstyre. År 1998 hölls ett omtvistat val som följdes av våldsamma protester och militärt uppror, vilket ledde till att Sydafrika ingrep i en kort men blodig militär invasion. Efter detta har konstitutionen reformerats och det politiska läget har stabiliserats. År 2002 hölls fredliga val till parlamentet.

Kung Letsie III:s uppgifter har dock övergått till att bli allt mer symboliska. Landets parlament består av två kamrar, Senaten och Nationalförsamlingen. 

Senaten har 33 platser vars ledamöter har en mandatperiod på fem år. Av dessa upptas 22 av platserna av traditionella hövdingar och elva nomineras av kungen efter rådgivning av The Council of State, en grupp bestående av nyckelfigurer från regeringen samt ämbetsmän. Till nationalförsamlingen väljs ledamöterna genom val till en mandatperiod på fem år. Nationalförsamlingen består av 120 ledamöter.

Lesotho är på alla sidor omgivet av Sydafrika och ett av de minsta länderna i Afrika. Landet är bergigt och är ett av världens ekonomiskt minst utvecklade länder, med begränsade resurser och ett starkt beroende av Sydafrika. Omkring en fjärdedel av den yrkesarbetande befolkningen arbetar i Sydafrika varav många i gruvorna. 

Naturtillgångar i landet är vatten, odlingsbar mark samt en mindre mängd diamant och andra mineraler. Vatten säljs från de stora dammarna, Mohale Dam och Katze Dam.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig