Pandemin fortsätter att hålla oss i ett järngrepp. Visserligen har vaccineringen påbörjats men det dröjer innan vi kan börja umgås någorlunda normalt. Vi är många som hänvisas till digitala möten. Så även den kungliga familjen som på detta sätt har anpassat sitt arbete för Sverige och våra intressen.

Både kungen, regeringen och myndighetsrepresentanter manar oss att lyssna på de råd och rekommendationer som ges. Med personligt ansvar förväntas vi att följa dessa råd för att stoppa smittspridning. 

Då är det förvånande att personer ur den högsta ledningen i både regering och MSB själva inte anser sig behöva följa råden. Bortförklaringarna är många och inte särskilt trovärdiga. Detta beteende är förödande för de ansvarigas förtroende och sänder felaktiga signaler till befolkningen.

Tack och lov har vi en kung som landets högsta representant och med en kungafamilj som står för stabilitet och trygghet när politiker m.fl. inte håller måttet. Monarkin känns viktigare än någonsin.

På valborgsmässoafton fyller kungen 75 år. Det är ännu osäkert hur detta offentligt skall kunna firas. Men självklart kan vi alla hissa våra flaggor över hela landet och hyllningar kan säkert skickas digitalt både till Hovet och via olika sociala medier.

Stockholmskretsen har tvingats att avlysa firandet av Carldagen och den middag som planerats. Inga andra träffar eller aktiviteter har heller kunnat arrangeras. Vi hoppas dock att Riksstämman den 20 mars skall kunna hållas som planerat.

Den utlandsresa som skulle ha genomförts förra hösten är nu framskjuten till kommande höst. Resan till Italien och Savoyen presenterades i Rojalisten 1-2020. Ny reseperiod är torsdag 2 till söndag 5 september i år. Det finns några platser kvar och nytillkomna medlemmar kan få programmet efter förfrågan till lennart.stockblad@rojf.se

Slutligen vill jag uppmana alla att sprida kännedom om föreningen och vårt arbete för att stärka och bevara monarkin. Som medlem är du en viktig ambassadör för att belysa monarkins fördelar och att värva nya medlemmar.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig