Bilden visar batteri Storudden. Servat av en medlem RojF, förutom på de officiella salutdagarna, vid olika större lokala arrangemang. Batteriet är av miljöskäl gasdrivet.

På HM Konungens 75-årsdag i april gavs salut på landets samtliga salutstationer och där salutkanoner finnes.

Att skjuta salut har sedan 1600-talet varit ett ståtligt sätt för Försvarsmakten att häls främmande dignitärer och fira nationella bemärkelsedagar.

Från början var saluten ett sätt för örlogsfartyg att visa sina fredliga avsikter genom att tömma sina kanoner på skott innan de anlöpte en främmande hamn. Internationell sed var att det skulle vara 21 skott. Ibland var det också praktiskt att kunna visa vilket land man kom ifrån, och då sköt svenska fartyg två skott i snabb följd, så kallad ”svensk lösen”. Om kungen var ombord sköts dubbel svensk lösen, vilket är grunden till vårt fyrfaldiga leve.

Förfarandet kom med tiden att utvecklas till dagens välkomsthälsning till utländska statschefer och kungligheter som besöker Sverige, samt firandet av framför allt regenternas och tronföljaren födelsedagar och namnsdagar. Sex dagar om året räknas som officiella salutdagar för tillfället i Sverige.

Dessa är HM Konungens namnsdag den 28 januari och födelsedag den 30 april, Nationaldagen den 6 juni, HKH Kronprinsessans födelsedag den 14 juli, samt HM Drottningens namnsdag den 8 augusti och födelsedag den 23 december.

Salutstationer med fast salutbatteri finns i Sverige på Skeppsholmen och Kastellholmen i Stockholm, Kungshall i Karlskrona, Kusthöjden i Härnösand och Skansen Lejonet i Göteborg. I Boden skjuts salut från rörligt salutbatteri vid Kvarnängen.

Bildtext: Bilden visar batteri Storudden. Servat av en medlem i RojF, förutom på de officiella salutdagarna, vid olika större lokala arrangemang. Batteriet är av miljöskäl gasdrivet.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig