Vi skakas alla av krig och fasansfulla brutaliteter av sällan skådad omfattning då ett land med en diktatorisk regim, på uppenbart falska grunder, anfaller ett fredligt sinnat grannland. Följden blir en humanitär katastrof som inte bara drabbar det utsatta landet utan hela Europa med människor som i panik flyr sitt hemland.

Det diktatoriska hotet sker även genom diverse uppmaningar till och krav på andra grannländer och vilka beslut dessa anses bör ta eller inte. Denna påverkan kan naturligtvis inte demokratiska länder acceptera och visar lyckligtvis upp en enad front mot de förtäckta diktatoriska hoten. 

Det händer att våra medlemmar hör av sig och vill att kungen skall agera och tala till nationen. Det är i första hand landets statsminister och försvarsminister som bör uttala sig kring de politiska frågorna och besluten i denna besvärliga situation. Statschefen hålls naturligtvis underrättad och informeras om viktiga beslut och ställningstaganden.

Däremot uttalar sig både kungen och drottningen vid lämpliga tillfällen om den humanitära katastrofen och det mänskliga lidande som det utsatta landets medborgare genomlider.

Kungen höll i samband med besök och fanöverlämning vid K3 i Karlsborg ett viktigt tal. Han konstaterade då att invasionen av Ukraina strider mot folkrätten och sätter grundläggande fri- och rättigheter ur spel. Kungens tal återges i detta nummer.

Vi är stolta över vår demokratiska monarki och hela kungafamiljens enastående arbete för Sverige och landets medborgare. Vår hårt arbetande kungafamilj är värd all uppskattning och uppmuntran.

Då är det mycket tråkigt att det förekommer illasinnade rykten i olika sociala medier. På olika sätt deltar även veckotidningar med ryktesspridningen. Med insinuationer, rubriksättning och gärna ett bildval vill man få läsaren att läsa vidare. Ett av syftena är att veckotidningen då tjänar annonsintäkter. Var kritisk som läsare och delta inte detta illojala beteende. Flera medlemmar har även upphört med sina prenumerationer av vissa veckotidningar.

Under våren var det främst kronprinsessparet som drabbats av ryktesspridning. Detta nådde en sådan omfattning att hovet tvingades att agera och kraftigt dementera de illasinnade ryktena. En mycket ovanlig reaktion som vi hoppas inte skall behöva upprepas i framtiden.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig