Sedan Serafimerorden inrättades har hittills 882 personer tilldelats orden. Den förste var kung Fredrik I som fick orden nummer 1 den 17 april 1748 och den senaste var Sydkoreas president Moon Jae-in som blev riddare av Serafimerorden med nummer 882 den 14 juni 2019.

Den kungliga begravningskyrkan på Riddarholmen utgör sedan 1800-talets början Serafimerordens ordenskyrka, vilket innebär att alla avlidna serafimerriddares serafimersköldar förvaras i kyrkan. Så länge riddaren/ledamoten är i livet förvaras serafimerskölden på Kungl. Maj:ts Orden i Kungl. Slottet.

När en serafimerriddare avlider kompletteras vapenskölden med dödsdatum innan den förs till Riddarholmskyrkan.

På väggarna i Riddarholmskyrkan hänger sedan 1748 vapensköldar för riddare av Serafimerorden. 

På begravningsdagen för en riddare eller ledamot av Serafimerorden skölden från Kungl. Maj:ts Ordens lokaler ned till Västra valvet där den överlämnas till en officer ur Livgardet. 

Livgardisten bär skölden ner till Riddarholmskyrkan i högtidlig procession omgiven av en eskort av livgardister i paraduniform m/ä 1886 och föregången av fyra trumslagare ur Försvarsmusiken med förstämda trummor. Skölden placeras i koret i anslutning till ett minnesbord med den avlidnes porträtt.

Serafimerringning

På en serafimerriddares begravningsdag slår även Riddarholmskyrkans klockor, en så kallad serafimerringning.

Eftersom kyrkan inte varit en församlingskyrka på över 200 år, är dessa ringningar ett av de få tillfällen då kyrkklockorna slår.

Serafimerringningen äger vanligtvis rum kl. 12.00–13.00 i Riddarholmskyrkan, samma dag som begravningsceremonin sker i det land där serafimerriddaren begravs. Riddarholmskyrkans stora klocka ringer oavbrutet under denna timma.

Därefter kungör en representant för Kungl. Maj:ts Orden riddarens/ledamotens frånfälle och meddelar samtidigt några korta biografiska uppgifter om den avlidna. I ceremonin deltar även en avdelning ur Försvarsmusiken

Allmänheten äger tillträde till kyrkan under ceremonin. 

Foto: Pelle T Nilsson /SPA

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig