Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten. Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Sverige har en lång historia av internationella insatser utöver de reguljära krigen, både privata initiativ och statliga eller statsunderstödda. Redan vid 1700-talets början eskorterade Svenska Flottan svenska handelsfartyg i Medelhavet för att skydda dem från angrepp av barbareskstaternas pirater.

Till högtidlighållandet inbjuds Sveriges samtliga veteraner och deras anhöriga, inte bara de militära utan även polisen, tullen, kustbevakningen, kriminalvården och andra myndigheter.

Sedan 2011 har veterandagen statsceremoniell status, vilket garanterar att den regelbundet firas på samma datum varje år. De ceremonier som anordnas under veterandagen samordnas av Försvarsmakten men ofta deltar representanter från andra delar av de statliga myndigheterna, representanter för kungafamiljen och från Försvarsmaktens ideella samarbetsorganisationer.

I många av de länder som högtidlighåller veterandagen är den även allmänna flaggdag. I en motion till Riksdagen lämnade 2016 nuvarande talmannen Andreas Norlén tillsammans med åtta andra riksdagsmän förslag till att veterandagen skulle bli en allmän flaggdag även i Sverige.

Att högtidlighålla den svenska veterandagen också som allmän flaggdag skulle ge möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges militära veteraner. Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos befolkningen i stort om den fanns med i almanackor och kalendrar som en särskild flaggdag och utgöra ett erkännande för veteranerna, att deras insatser är uppmärksammade och uppskattade och vara en påminnelse till oss andra om varför de är värda att hedra.

Fr.o.m. den 29 maj 2018 är Veterandagen nu också en allmän flaggdag i Sverige.

Högtidlighållandet av Veterandagen sker vid minnesmärket på Gärdet i Stockholm. Detta invigdes på Veterandagen 2013 i närvaro av HM Konung Carl XVI Gustaf.

Därför är vi rojalister

Bli medlem

Engagera dig

Tipsa någon om RojF

I formuläret nedan kan du tipsa någon om föreningen. Då skickas ett e-postmeddelande till den som du tror skulle vilja veta mer om RojF. Av mejlet kommer det att framgå att det är från dig som tipset kommer.

Stöd RojF

Swisha en gåva till
123-390 05 45

BankgirO

Bli medlem

Du blir enklast medlem direkt via vårt medlemsformulär.

Om du inte kan använda formuläret ovan, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att få instruktioner skickade till din e-post om hur du blir medlem genom BankGiro eller Swish.